Osa-aikaiset, määräaikaiset ja vuokratyösuhteet

Kurssilla käydään läpi ns. epätyypillisen työsuhteen erilaisia muotoja.

Joissakin tapauksissa työnantaja voi vapaasti valita työsuhdemuodon, mutta joissakin tapauksissa sitä on rajoitettu. Esimerkiksi määräaikaisen työsopimuksen tekemiseen tarvitaan perusteltu syy.

Kurssilla esitellään oikeuskäytännön valossa ne perusteet, joiden nojalla työnantaja voi tehdä määräaikaisen työsopimuksen. Kurssilla on esillä myös tilanteet, joissa useita määräaikaisia työsopimuksia sovitaan peräkkäin. Kurssilla käsitellään edellytyksiä, joiden vallitessa tällaiset ketjutetut määräaikaiset työsopimukset voivat muodostaa toistaiseksi voimassa olevan työsopimuksen.

Kurssilla käsitellään osa-aikaisiin työsopimuksiin liittyviä kysymyksiä. Myös ns. nollasopimukset ovat kurssin aiheena. Osa-aikaiseen työsopimukseen liittyy työnantajan velvollisuus tarjota lisätyötä, ja vastaavasti työntekijän kanssa voidaan sopia velvollisuudesta vastaanottaa lisätyötä.

Vuokratyötä käytetään tyypillisesti sijaisuuksiin ja muihin tilapäisiin työvoiman tarpeisiin. Kurssilla otetaan esille vuokratyövoiman käyttöön liittyviä kysymyksiä käyttäjäyrityksen näkökulmasta, muun muassa vastuun jakautuminen vuokratyöyrityksen ja käyttäjäyrityksen kesken.

Kenelle

Kurssi on tarkoitettu henkilöstöpäälliköille, yritysjohdolle, esimiehille sekä muille henkilöille, jotka ovat asiasta kiinnostuneita.

Luennoitsija

Tilaisuuden luennoitsijana toimii Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n asiantuntija Mika Kärkkäinen.

Lisätiedot ja ilmoittautuminen