Osa-aikatyö palkkahallinnossa

Osa-aikatyö on jatkuvasti lisääntynyt. Osa-aikaisuuden syynä on yleisimmin opiskelu. Myös eläkkeelle siirtyminen, lastenhoito tai terveydelliset syyt ovat usein osa-aikatyön perusteena. Osa-aikatyöhön siirrytään usein määräajaksi työsuhteen jatkuessa.

Sisältö
Osa-aikatyö ja vaihtelevien työaikojen käyttö on jatkuvasti lisääntynyt. Niitä käytetään muun muassa ruuhkahuippujen tasaamisessa ja äkillisten sijaisuustarpeiden täyttämisessä. Työntekijällä osa-aikaisuuden syynä on yleisimmin opiskelu. Myös eläkkeelle siirtyminen, lastenhoito tai terveydelliset syyt ovat usein osa-aikatyön perusteena. Työsuhteen kestäessä työntekijä voi siirtyä kokoaikatyöstä osa-aikatyöhön sovituksi määräajaksi.

Osa-aikatyöstä tai siihen siirtymisestä voidaan sopia työntekijän kanssa. Myös vaihtelevasta työaikaehdosta (ns. nollatuntisopimus, kutsuttaessa töihin tuleva) voidaan sopia työntekijän kanssa. (Nollatyösopimusten käytön pelisääntöjä selvittävän työryhmän mietintö on julkaistu 7.7.2017. Mietinnössä ehdotetaan lakimuutoksia työntekijän aseman parantamiseksi vaihtelevaa työaikaehtoa käytettäessä. Kurssilla käsitellään vaihtelevia työaikoja nykylainsäädännön pohjalta, jos hallituksen esitystä ei ole tätä ennen annettu.)

Lainsäädännössä on säädetty mahdollisuudesta siirtyä osa-aikatyöhön. Näitä tilanteita ovat muun muassa osittainen hoitovapaa, osa-aikainen sairausloman ja osa-aikatyö osittaisen varhennetun vanhuuseläkkeen aikana. Laeissa on voitu rajoittaa oikeutta siirtyä osa-aikatyöhön tai niissä on voitu asettaa osa-aikatyölle palkkaa ja työaikaa koskevia ehtoja.

Osa-aikatyöstä aiheutuu usein ongelmatilanteita palkanlaskennassa, koska lakipykälät ja työehtosopimusten määräykset eivät anna selkeää vastausta käytännön kysymyksiin.

Tällä kurssilla käsittelemme mm. seuraavia osa-aikatyöhön liittyviä kysymyksiä ja ongelmatilanteita:

  • Miten osa-aikatyön palkka- ja työehdot määräytyvät?
  • Miten osa-aikatyö vaikuttaa palkanlaskentaan?
  • Miten osa-aikatyössä kertyy vuosilomaa, miten lomapalkka lasketaan ja miten loma pidetään?
  • Miten sovitaan luontoiseduista osa-aikatyöhön siirryttäessä?
  • Miten lisä- ja ylityö määräytyvät osa-aikatyössä? Onko työntekijällä oikeus työajan tasoittumisvapaisiin ja arkipyhäkorvaukseen?
  • Mitä vuonna 2017 käyttöön otettu uusi osittainen varhennettu vanhuuseläke tarkoittaa käytännössä?
  • Miten sovitaan osasairauspäivärahakaudesta sairauden jatkuessa?
  • Millä edellytyksillä pienen lapsen vanhemmalla on oikeus siirtyä osa-aikatyöhön?

 

Päivän tarkempi ohjelma tästä

Luennoitsija
Luennoitsijana toimii palkkahalllinnon asiantuntija Antti Kondelin (KTM). Koulutuksen järjestää EK-Tieto Oy.

Osallistumismaksu
Kurssin normaalihinta on 445 €. EK:n jäsenyrityksille voimassa on jäsenhinta: 350 € (hintoihin lisätään alv 24%).
Maksu sisältää jaettavan materiaalin sekä ohjelman mukaiset  kahvi- ja lounastarjoilut. Osallistumismaksu laskutetaan jälkikäteen.

 

Lisätiedot ja ilmoittautuminen täältä…


Yhteydenotot