Osa-aikatyö palkkahallinnossa

Osa-aikatyö on jatkuvasti lisääntynyt. Osa-aikaisuuden syynä on yleisimmin opiskelu. Myös eläkkeelle siirtyminen, lastenhoito tai terveydelliset syyt ovat usein osa-aikatyön perusteena. Osa-aikatyöhön siirrytään usein määräajaksi työsuhteen jatkuessa.

Sisältö
Osa-aikatyöstä tai siihen siirtymisestä voidaan sopia työntekijän kanssa. Laissa säädettyjä osa-aikatyötilanteita ovat muun muassa osittainen hoitovapaa, osa-aikainen sairausloman ja osa-aikatyö osittaisen varhennetun vanhuuseläkkeen aikana.

Laeissa on voitu rajoittaa oikeutta siirtyä osa-aikatyöhön tai niissä on voitu asettaa osa-aikatyölle palkka- ja työaikaehtoja.  Osa-aikatyöstä johtuu useita ongelmatilanteita palkanlaskennassa, koska lakipykälät ja työehtosopimusten määräykset eivät anna selkeää vastausta käytännön kysymyksiin.

Osa-aikaeläke poistuu vuonna 2017 ja sen tilalle tulee osittainen varhennettu vanhuuseläke. Mitä muutos tarkoittaa käytännössä? Miten osasairauspäivärahakaudesta voidaan sairauden jatkuessa sopia? Millä edellytyksillä pienen lapsen vanhemmalla oikeus siirtyä osa-aikatyöhön?

Osa-aikatyössä työajan pituus ja sijoittelu voivat vaihdella laajasti. Miten työajasta voidaan sopia ja miten työaika voidaan osa-aikatyössä järjestää. Miten osa-aikatyön palkka- ja työehdot määräytyvät?

Miten osa-aikatyössä kertyy vuosilomaa, miten lomapalkka lasketaan ja kuinka loma pidetään. Miten luontoiseduista voidaan osa-aikatyöhön siirryttäessä sopia?  Miten lisä- ja ylityö määräytyvät osa-aikatyössä? Onko työntekijällä oikeus työajan tasoittumisvapaisiin ja arkipyhäkorvaukseen?

Koulutuksessa käsitellään erilaisia osa-aikatyötilanteita ja niihin liittyvää lainsäädäntöä sekä sopimuksenvaraisia asioita. Iltapäivällä käsitellään palkkahallintoon liittyviä käytännön kysymyksiä.

Päivän tarkempi ohjelma tästä

Kenelle
Kurssi on tarkoitettu kaikille niille, joiden työnkuvaan kuuluu palkkahallinto/palkanlaskenta.

Luennoitsija
Luennoitsijana toimii palkkahalllinnon asiantuntija Antti Kondelin (KTM). Koulutuksen järjestää EK-Tieto Oy.

Osallistumismaksu
Kurssin normaalihinta on 440 €. EK:n jäsenyrityksille voimassa on jäsenhinta: 345 € (hintoihin lisätään alv 24%).
Maksu sisältää jaettavan materiaalin sekä ohjelman mukaiset  kahvi- ja lounastarjoilut. Osallistumismaksu laskutetaan jälkikäteen.

 

Lisätiedot ja ilmoittautuminen täältä…


Yhteydenotot