Palkka & Tulorekisteri -koulutus

Kurssi on kattava läpileikkaus palkan määräytymisperusteista ja erilaisista palkkaeristä.

Kyse on siitä, millä perusteella ja mistä palkkaa maksetaan sekä kuinka palkka lasketaan. Palkkaerien käsittelyssä olennaisia kysymyksiä ovat, otetaanko palkkaerä huomioon muiden palkkojen laskuperusteena ja maksetaanko palkkaerästä sosiaalivakuutusmaksuja.

Vuoden 2019 alusta lähtien työnantajan on tullut ilmoittaa palkanmaksuittain kaikki työntekijän palkanmaksua koskevat tiedot tulorekisteriin. Tulorekisterin tulolajit eivät sisällä kaikkia palkanlaskennan palkkalajeja. Jokainen palkanlaskennan palkkalaji tulee kuitenkin ilmoittaa jollakin tulorekisterin tulolajilla. Mihin tulolajiin palkkaerä määräytymisperusteensa mukaan kuuluu? Mitä vakuutusmaksuja kustakin palkkalajista maksetaan ja mitkä ovat tulolajien ns. oletusarvot?

Saat vastauksen mm. näihin kysymyksiin:

  • miten kuukausipalkka jaetaan työajan ja poissaoloaikojen palkaksi osa-ajan palkanlaskentaa käyttäen?
  • missä tilanteissa kuukausipalkkaisen palkanlaskennassa käytetään vakiojakajaa?
  • tuntipalkkaisen palkanlaskennassa käytetään keskituntiansiota. Mitä palkkoja keskituntiansiolla tavallisesti lasketaan?
  • kuinka ylityön perusosa ja korotusosa lasketaan?
  • miten lomapäivän palkka ja lomakorvaus lasketaan?
  • sairausajan ja äitiys- tai isyysvapaan palkka

Perehdymme myös luontoisetuihin sekä tulos- ja voittopalkkioihin.

 Tilaisuuden tarkempi ohjelma tästä

 

Kouluttajana tilaisuudessa toimii selkeäsanainen ja kokenut luennoitsija, palkkahallinnon erityisasiantuntija Antti Kondelin.

 

Ilmoittautuminen ja lisätiedot täältä…

Voit osallistua myös webinaarin kautta – helppoa ja vaivatonta!


Yhteydenotot