Sairauspoissaolot – käytännön toiminta ja juridiikka

Sairauspoissaolojen hallinnassa on osattava sekä käytännön menettelytavat että juridiikan asettamat vaatimukset.

Kurssilla käsitellään ensin mm. sitä, miten työkyvyttömyysasiat olisi hyvä ottaa puheeksi työntekijän kanssa, miten sairauspoissaoloja kannattaa seurata ja mitä työnantaja voi tehdä työntekijän työhön paluun tukemiseksi. Toisessa osuudessa keskitytään juridiikkaan eli työkyvyttömyysajan palkan maksamiseen liittyviin edellytyksiin ja ongelmakohtiin sekä työnantajan oikeuteen irtisanoa työsopimus työkyvyn alenemisen vuoksi.

Aihealueet

  • Puheeksiottamisen toimintamalli
  • Sairauspoissaolojen seuranta ja hallinta
  • Työhön paluun tuki
  • Työkyvyttömyysajan palkka
  • Työsuhteen päättäminen ja työkyvyttömyys

Kenelle

Kurssi on tarkoitettu kaikille asiasta kiinnostuneille.

Kouluttajat

Kurssin luennoitsijoina toimivat ylilääkäri Jan Schugk sekä lakiasiainjohtaja Markus Äimälä, Elinkeinoelämän keskusliitto EK:sta.

Lisätiedot ja ilmoittautuminen