Sosiaalipalvelualan työaikojen ja paikallisen sopimisen kurssi

Kurssilla keskitytään alla mainittuihin teemoihin TES:n uudet mahdollisuudet huomioon ottaen

Aihealueet:
• Työaikalain periaatteet
• Yksityisen sosiaalipalvelualan TES

Osallistujat
Työnantajan edustajat, henkilöasioista vastaavat, henkilöasioiden hoitajat ja palkanlaskijat.

Kouluttajat
Kurssin luennoitsijana toimii toimitusjohtaja Tuomas Mänttäri Sosiaalialan Työnantajista. Kurssin järjestää EK-Tieto Oy.

 

Ilmoittautuminen ja lisätiedot