Tietomurrot ovat kasvava uhka yrityksille – Mitä asiasta tulisi tietää ja miten voin suojautua?

Elinkeinoelämän Keskusliitto EK tarjoaa jäsenilleen kahden koulutustilaisuuden sarjan tietoturvasta yhteistyössä tietoturvaklusteri FISC:in ja Cyberlab Oy:n kanssa. Ensimmäinen osa pidettiin 17.11.2017.

 

 

Tietomurrot, lainsäädäntömuutokset, suurvaltojen kyberoperaatiot sekä teollinen internet ovat esimerkkejä asioista, jotka vaikuttavat suomalaisten yritysten kilpailukykyyn ja liiketoimintamahdollisuuksiin.

Tietoturva ei ole vain tietohallintopäällikön tai tietoturva-asiantuntijan murhe, vaan tiedon suojaamisen periaatteet ja toiminnot on juurrutettava koko organisaatioon, koskivatpa tiedot sitten henkilöitä tai yrityksen toimintaa.

Liiketoiminnan digitalisaatio luo yrityksille paljon mahdollisuuksia, mutta aiheuttaa samalla myös uusia uhkakuvia. Kohdistetut tietomurtohyökkäykset ovat nykyisin jokapäiväisiä uutisia myös Suomessa.

Hyökkäysten aiheuttamat kustannukset nousevat pahimmillaan useisiin miljooniin euroihin. Välittömien tappioiden lisäksi voi syntyä välillisiä kustannuksia esimerkiksi maineen ja kilpailukyvyn menetyksen seurauksena. Tietomurrot muodostavat todellisen uhan kaiken kokoisten yritysten liiketoiminnalle ja siksi niihin varautumisen tulee olla osa yrityksen kattavaa riskienhallintaohjelmaa.

31.1.2018 järjestettävässä tilaisuudessa käydään läpi tietomurtojen vaikutusta yritystoimintaan ja autetaan yritystäsi varautumaan näihin uusiin kasvaviin uhkiin.

Tilaisuus on maksuton, mutta pyydämme ilmoitautumaan tästä 

Tarkempi ohjelma julkaistaan lähiaikoina.


Lisää tapahtuma kalenteriisi

Kirjoittaja