Tietosuoja-asetus

Elinkeinoelämän keskusliitto EK tarjoaa jäsenilleen koulutusta toukokuussa 2018 sovellettavaksi tulevasta EU:n tietosuoja-asetuksesta. EU:n tietosuoja-asetus vaikuttaa kaikkiin yrityksiin, jotka käsittelevät henkilötietoja, koskivatpa tiedot työntekijöitä, asiakkaita tai esimerkiksi sidosryhmien edustajia.

Koulutus on suunnattu etenkin pk-yrityksille ja siinä tarjotaan perustietoa tietosuoja-asetuksesta:

  • Miten asetus muuttaa henkilötietojen suojaa koskevaa lainsäädäntöä?
  • Mitä velvoitteita asetus asettaa henkilötietoja käsitteleville yrityksille?
  • Mitkä asiat on tärkeätä kartoittaa arvioitaessa henkilötietojen käsittelyn nykytilaa ja mihin seikkoihin kannattaa kiinnittää huomiota valmistautuessa tietosuoja-asetukseen?

Koulutuksessa käydään lisäksi läpi suunniteltuja muutoksia lakiin yksityisyyden suojasta työelämässä.

Ohjelma klo 12.00 – 15.30:

Mikä tietosuoja-asetus?
Tietosuoja-asetuksen keskeiset vaatimukset rekisterinpitäjille

Kahvitauko (n. klo 14)

Kuinka valmistautua tietosuoja-asetuksen voimaantuloon?
Tietosuoja-asetus ja työelämän tietosuojasääntely

Kouluttajina toimivat EK:n asiantuntijat Niina Harjunheimo (EU:n tietosuoja-asetus) ja Mikko Nyyssölä (laki yksityisyyden suojasta työelämässä).

Harjunheimo osallistuu EK:n edustajana yleisen tietosuoja-asetuksen täytäntöönpanotyöryhmän työhön ja Nyyssölä on jäsen työryhmässä, joka arvioi työelämän tietosuojalainsäädännön ja EU:n tietosuoja-asetuksen välistä suhdetta.

Tilaisuus on maksuton EK:n jäsenyrityksille, mutta pyydämme ilmoittautumaan tästä

Käytännönjärjestelyihin ja netti-ilmoittautumisiin liittyvissä asioissa voit olla yhteydessä:
Minna Maunu 09 4202 2230 tai minna.maunu(a)ek.fi