Työnantajan työturvallisuusvastuu – työsuojeluorganisaation toiminta

Kenelle

Oppilaitosten, korkeakoulujen ja yliopistojen rehtorit ja esimiesasemassa olevat

Koulutuksen sisältö

  • Työnantajan vastuu työympäristöstä
  • Työsuojelun yhteistoiminta ja toimintamallit organisaatiossa
  • Ketkä ja miten toimivat: esimies, HR, työsuojeluorganisaatio, työterveyshuolto, eläkevakuutusyhtiö
  • Riitatilanteiden ratkaisun toimintamalleja

Kouluttajat

Työmarkkinalakimies Tari Aho ja työmarkkinalakimies Petteri Kauppinen Sivistystyönantajat ry

Lisätiedot ja ilmoittautuminen