Työsuhdeasiain peruskurssi I

Kurssi on tarkoitettu perustietopaketiksi kaikille eri henkilöstöhallinnon osa-alueilla työskenteleville henkilöille. Kurssin käytyään osanottajat hallitsevat työlainsäädännön keskeiset määräykset ja tuntevat sekä työmarkkinamekanismin että osallistumisjärjestelmät.

Kurssilla käydään kattavasti läpi työsuhteen perusteet, mm:

  • työsopimuksen tekeminen
  • työaika
  • vuosiloma
  • poissaolot
  • työturvallisuus ja työterveyshuolto
  • yt-menettely
  • työn väheneminen ja
  • työsuhteen päättäminen yksilöperusteella

Kouluttajat:

Kurssin kouluttajina toimivat Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n asiantuntijat ja Työsuhdejuristit Oy:n lakimiehet.

Lisätiedot ja ilmoittautuminen