Työsuhdeasiain peruskurssi II

Kenelle

Peruskurssi II on tarkoitettu henkilöstöpäälliköille, yritysjohdolle, esimiehille sekä muille asiasta kiinnostuneille.

Aihealueet

  • TES-järjestelmän ydinkysymykset
  • Työvoiman eri järjestämistavat
  • Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus työelämässä
  • Yksityisyyden suoja työelämässä

Kouluttajat

Kurssin kouluttajina toimivat Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n asiantuntijat.

Lisätiedot ja ilmoittautuminen