Uusi työaikalaki – mikä muuttuu 1.1.2020?

Koulutuksessa käydään läpi lakiesitystä käytännönläheisesti ja pitäen silmällä muutoksia nykytilaan verrattuna. Kurssilla esitellään, millaisia joustomahdollisuuksia lakiin sisältyy ja mitä työnantajan tulee ottaa huomioon sääntelyn tiukentuessa.

Uusi työaikalaki tulee voimaan 1.1.2020. Uusi laki tuo mukanaan mm. tiukennuksia lepoaikoja koskeviin sääntöihin mutta lisää joustavuutta liukuvaan työaikaan. Lain soveltamisala laajentuu verrattuna nykylakiin, kun myös etätyö tulee lain piiriin. Työajan käsite taas on tarkentunut viimeaikaisessa Euroopan unionin tuomioistuimen ja korkeimman oikeuden oikeuskäytännössä. Samalla täsmentyy rajanveto työajan ja varallaolon välillä. Matkustamiseen käytetty aika voi uusimman oikeuskäytännön mukaan olla joissakin tapauksissa työaikaa. Myös lepoaikoja tarkistetaan mm. siten, että korvaavien lepoaikojen antamista tiukennetaan.

Kokonaan uutena työaikamuotona esitetään joustotyöaikaa, josta saataisiin sopia töissä, jotka eivät ole aikaan tai paikkaan sidottuja. Työpaikalla voidaan myös jatkossa ottaa käyttöön työaikapankki.

 Päivän tarkempi aikataulu tästä

 

Voit osallistua myös webinaarin kautta – helppoa ja vaivatonta!

Ilmoittautuminen ja lisätiedot täältä…

 


Yhteydenotot