Uutta työoikeudesta 2017, Tampere

Koulutustilaisuudessa selostetaan ajankohtaisia työoikeudellisia lainsäädäntöhankkeita, tulkintoja ja oikeustapauksia käytännönläheisesti.

Työlainsäädäntöön on tehty merkittäviä muutoksia 1.1.2017 alkaen. Kurssilla esitellään mm.
• taloudellisin ja tuotannollisin perustein irtisanotun työntekijän oikeus työnantajan kustantamaan koulutukseen
• taloudellisin ja tuotannollisin perustein irtisanotun työntekijän oikeus jatkettuihin työterveyshuollon palveluihin
• määräaikaisen työsopimuksen tekeminen ilman perusteltua syytä pitkäaikaistyöttömän kanssa
• koeajan pidentäminen
• takaisinottovelvollisuuden lyhentäminen
• eläkeuudistuksen pääkohdat, mm. osittainen varhennettu vanhuuseläke.

Lisäksi käydään läpi tuoreinta oikeuskäytäntöä, aiheina mm.
• työntekijän oikeus sairausajan palkkaan tämän loukattua itsensä lievästi päihtyneenä
• työsopimuksen purkaminen rikostuomion perusteella
• työsuhteen ehdon muuttaminen tuotannollisella ja taloudellisella perusteella
• myyjän työsopimuksen purkaminen tämän vietyä työpaikalta hävikkituotteiksi kirjaamiaan tuotteita.

Päivän tarkempi ohjelma tästä

Kenelle:
Kurssi on tarkoitettu esimiehille, henkilöstöasioiden hoitajille, yrittäjille sekä kaikille aiheesta kiinnostuneille.

Kouluttaja:
Kurssin kouluttajana toimii asiantuntija Minna Etu-Seppälä Elinkeinoelämän keskusliitto EK:sta.

Lisätiedot ja ilmoittautuminen täältä …