Uutta työoikeudesta, Tampere

Koulutustilaisuudessa selostetaan ajankohtaisia työoikeudellisia lainsäädäntöhankkeita, tulkintoja ja oikeustapauksia käytännönläheisesti.

Työntekijä ei saa enää siirtää vuosilomaansa sairauden vuoksi heti sairastuttuaan.
Vuosiloman ansaintaa perhevapaiden ajalta on leikattu.
Nämä muutokset ovat aiheuttaneet paljon käytännön tulkintakysymyksiä.

Määräaikaisten työsopimusten tekemistä ollaan helpottamassa, mutta osa rajoituksista pysyy voimassa.
Koeaikaa pidennetään ja takaisinottovelvollisuutta lyhennetään.

Vuorotteluvapaan käyttömahdollisuuksia on supistettu huomattavasti, mutta eri ajankohtina vuorotteluvapaalle jääviin sovelletaan osittain eri sääntöjä.

Kurssilla kerrotaan, mitä muutokset merkitsevät yksittäisille työnantajille.

Kurssilla esitellään myös uusi laki lähetetyistä työntekijöistä. Kurssilla käydään lisäksi läpi uutta oikeuskäytäntöä mm. siitä, millä perusteella työntekijän voi irtisanoa hänestä itsestään johtuvista syistä tai työn vähentymisen vuoksi ja mitä seurauksia työntekijöille voi olla laittomaan lakkoon osallistumisesta.

Kenelle

Kurssi on tarkoitettu esimiehille, henkilöstöasioiden hoitajille, yrittäjille sekä kaikille aiheesta kiinnostuneille

Kouluttaja

Kurssin kouluttajana toimii asiantuntija Minna Etu-Seppälä Elinkeinoelämän keskusliitto EK:sta

Lisätiedot ja ilmoittautuminen