Vuosilomat ja poissaolot

Kenelle

Oppilaitosten ja ammattikorkeakoulujen taloushallinnosta vastaavat ja palkanlaskijat

Koulutuksen sisältö

  • Vuosilomalain keskeisimpiä säännöksiä
  • Työehtosopimuksen vuosilomamääräykset
  • Vapaiden / ”lomien” määräytyminen opettajille eri työaikajärjestelmissä
  • Sairauspoissaolot
  • Perhevapaat
  • Muut poissaolot

Kouluttajat

Työmarkkinapäällikkö Anne Somer ja työmarkkinalakimies Katja Miettinen, Sivistystyönantajat ry

Lisätiedot ja ilmoittautuminen