Toimitusjohtaja Jyri Häkämiehen sidonnaisuudet (12.12.2016)

Tulosta

Varat:

  • Huoneisto Helsingissä
  • 1/6 osuus kuolinpesästä
  • Osakkeet 18 988,24 euroa (Caverion, Sampo, Fortum, UPM-Kymmene)
  • Rahasto-osuudet 15.777,05 euroa

Luottamustehtävät:

  • Ilmarinen, hallituksen jäsen
  • Lappeenrannan teknillinen yliopisto, hallituksen jäsen
  • Teollisuuden ja työnantajain keskusliiton (TT) -säätiö, hallituksen jäsen
  • Suomen Messusäätiö, hallituksen jäsen
  • Talousneuvoston jäsenyys