Kiina ja USA tiivistävät cleantech-yhteistyötään

Tulosta

Kiina ja USA tiivistävät yhteistyötään cleantech-liiketoiminnan edistämiseksi. Yhteistyö on jatkoa maiden keskinäisille toimille ilmastonmuutoksen torjumiseksi, joihin lukeutuvat myös mm. aiemmat aloitteet päästöjen vähentämiseksi ja uusiutuvan energian lisäämiseksi.

Eurooppalaisten yritysten näkökulmasta olisi hyvä, että myös Euroopan unioni on mukana luomassa kumppanuuksia ilmastobisneksessä keskeisten maiden kanssa. Erityisesti Kiina on suomalaisille cleantech-yrityksille houkuttelevin markkina tällä hetkellä, ja kiinnostus USA:n suuntaan on myös ollut kasvussa viime vuosina.

Vastaavasti on elintärkeää, että päästöiltään merkittävät maat kuten USA ja Kiina osallistuvat globaaleihin päästövähennystalkoisiin EU:n tavoin kunnianhimoisilla tavoitteilla kun maailmanlaajuisesta ilmastosopimuksesta neuvotellaan Pariisissa joulukuussa 2015.

Lue lisää USA:n ja Kiinan tuoreimmasta cleantech-aloitteesta tästä