Kannustavalla verotuksella työtä ja yrittäjyyttä

Tulosta

Työn verotusta on uskallettava keventää rohkeasti. Siten vauhditamme talouskasvua, lisäämme kansalaisten ostovoimaa ja synnytämme lisää työtä. On tärkeää palauttaa myös verotuksen ennustettavuus ja tukea yritysten jatkuvuutta alentamalla perintöverotusta.

Kevennetään työn verotusta

Kireä verotus ei kannusta ottamaan vastaan työtä, yrittämään eikä kehittämään osaamista. Kuluneella vaalikaudella palkkavero on kiristynyt pääosin kunnallisveron kautta, mikä on leikannut myös ostovoimaa ja heikentänyt työllisyyttä. Työn verotuksesta on muodostunut talouskasvun este.

Suomalaisten edun mukainen hallitus

  • Keventäisi työn verotusta vaalikauden aikana 3–4 miljardilla eurolla. Alennukset kohdistettaisiin kaikkiin tuloluokkiin hyödyntämällä myös työtulovähennyksiä.
  • Pidättäytyisi kaikista veronkorotuksista, jotka heikentävät ostovoimaa ja kilpailukykyä vaikeuttaen talouden tilannetta entisestään.

Tuetaan yritysten jatkuvuutta alentamalla perintö- ja lahjaverotusta

Perintö- ja lahjavero eivät saa muodostua esteiksi yritysten sukupolvenvaihdoksille ja yritystoiminnan jatkumiselle. Merkittävien perintöjen yleistyminen on johtamassa perintö- ja lahjaveron tuoton nopeaan kasvuun mahdollistaen veroprosenttien keventämisen nykyisestä tuottotasosta tinkimättä.

Suomalaisten edun mukainen hallitus

  • Peruisi kuluneella vaalikaudella tehdyt perintö- ja lahjaveron korotukset (noin 100 miljoonaa euroa). Verokertymä kokonaisuudessaan jatkaisi silti kasvamistaan.
  • Väljentäisi perintöveron maksuaikaa, jotta aiempaa harvempi yritys jouduttaisiin myymään tai lopettamaan veron maksamista varten.

Palautetaan verotuksen ennustettavuus

Suomen yhteisöverokanta on nyt suhteellisen kilpailukykyinen. Yritysten pitäisi voida tietää, miten verosäännöksiä tulkitaan ja miten verotus toimitetaan. Viimeaikaisissa veropäätöksissä oikeusvarmuuden periaatetta ei ole aina noudatettu. Verotuksen taannehtivat muutokset vaikuttavat kielteisesti yritysten toimintaedellytyksiin.

Suomalaisten edun mukainen hallitus

  • Huolehtisi verotuksen ennustettavuudesta ja oikeusvarmuudesta estämällä jälkikäteen tapahtuvat verosäännösten tulkintamuutokset.
  • Päättäisi veroratkaisujensa päälinjat vaalikauden alussa jatkuvien muutosten sijaan.

Pysäytetään haitallisten piiloverojen paisuminen

Lupa- ja valvontamaksut ovat viime vuosina kasvaneet. Lisätulojen hakeminen on viranomaisen kannalta ymmärrettävää. Maksut kuitenkin usein kasautuvat tietyille aloille aiheuttaen kohtuuttoman taakan ja vaikeuttaen erityisesti uusien yritysten markkinoille tuloa ja liiketoiminnan laajentamista.

Suomalaisten edun mukainen hallitus

  • Nostaisi kynnystä viranomaismaksujen säätämisessä ja korottamisessa. Maksujen veronluonteiset vaikutukset tulisi punnita ja luopua liiketoimintaa kohtuuttomasti näivettävistä maksuista.