Kaarle Vuorinen

Avustava asiantuntija

050 576 6037

Töissä

Työskentelen avustavana asiantuntijana EK:n yrityslainsäädäntö-tiimissä. Työtehtävässäni perehdyn EU:n sisämarkkinoihin ja niitä koskevaan sääntelyyn sekä datan liikkuvuuteen liittyvään lainsäädäntöön.

Vapaalla

Vapaa-ajastani leijonanosan vie urheilu eri muodoissaan. Jäljelle jäävän ajan käytän musiikin, elokuvien ja ystävien parissa.

Ensimmäinen työpaikka

Olin 15-vuotiaana serkkuni kanssa muutaman päivän metsätöissä isoisäni tilalla. Muistan parhaiten sen, miten hyttysten suuri määrä pääsi yllättämään kaupunkilaispojan.

Kirjoitukseni

Eduskunta voi vielä estää riitarahoittamisen rantautumisen Suomeen − edustajakannedirektiivin kansallinen täytäntöönpano etenee

Eduskunnan käsiteltävänä on parhaillaan hallituksen esitys edustajakannedirektiivin täytäntöönpanemiseksi. Edustajakanteella tarkoitetaan kannetta, jonka kantajana on oikeutettu...
23.11.2022