Simo Pinomaa

Töissä

”Toimin ekonomistina EK:n yrittäjyysryhmässä. Mielenkiinnon kohteina ovat työnantajayritysten kasvun edellytysten parantaminen, omistajuus, suhdanteet, työllisyys ja julkistalous. Taloudessa kaikki riippuu kaikesta. Siksi on tärkeää laajasti seurata alaa käsitteleviä julkaisuja ja verkottua niin talon sisällä kuin se ulkopuolella.

Vapaalla

Harrastan vapaa-ajalla musiikkia ja liikuntaa eri muodoissa.

Ensimmäinen työpaikkani

Sain töitä läheisestä leipomosta, kun olin hädin tuskin 15-vuotias. Vieläkin vastapaistetun viinerin tuoksu palauttaa mieleen ensimmäisen työpaikkani. Rankkaa se oli. Työ alkoi kukon laulun aikaan ja tuoleja osastolla ei ollut.

Kirjoitukseni

Simo Pinomaa: Kuinka parantaa kuntien yritysilmastoa?

EK:n Kuntarankingin tuloksia on pureksittu nyt viikon verran. Tulokset sisälsivät paljon onnistumisia, mutta kaikilla alueilla...
18.02.2021

Simo Pinomaa bloggaa: Velkakestävyyden vahvistaminen ei paina soteuudistuksessa

Koronakriisin hoito velkaannuttaa Suomea hurjaa vauhtia. Toimet ovat perusteltuja, mutta pitkän ajan velkakestävyyttä hallitus ei...
29.09.2020

Näistä syistä hallituksen viesti työllisyystavoitteesta on sumutusta

Koronakriisi aiheuttaa suuren tilapäisen tasapaino-ongelman julkistalouteen. On selvää, että näitä välittömiä menetyksiä mitkään työllisyystoimet eivät...
21.09.2020

Pinomaan analyysi: Perustulo ei ole realistinen hanke

Suomen perustulokokeilu epäonnistui pahan päiväisesti. Kokeilu osoitti selkeästi vain sen, että vastikkeettoman rahan saanti lisää...
11.05.2020

Verokertymät vaarassa yritysten tulosten heikentyessä

Yritysten osingonjakoa joskus paheksutaan, koska tämän katsotaan vääristävän tulonjakoa. Toiseen suuntaa kuitenkin vaikuttavat yritysten voittoihin...
26.02.2020

Maahanmuuttajia autettava työllistymään

Suomen väestörakenne on heikentymässä kovaa vauhtia. Eläkeikäisiä on koko ajan enemmän suhteessa työikäisiin. Maahanmuuttajat muuttavat...
15.01.2020

Odotettavissa huonoja talousuutisia Britanniasta

Sopimukseton ero edelleen mahdollinen Jos kumpikaan Britannian valtapuolueista, konservatiivit tai työväenpuolue, ei saa huomissa vaaleissa...
11.12.2019

Puntarissa talouspolitiikan uskottavuus

IMF pitää sinänsä tärkeänä Suomen hallituksen tavoitetta, että budjetti on tasapainossa vuonna 2023. Julkiseen talouteen...
27.11.2019

Menot nousevat etupainotteisesti

Julkisen talouden on tasapaino heikentymässä nopeaan tahtiin. Siihen vaikuttaa talouskasvun hidastumisen ohella hallituksen menoja lisäävä...
13.11.2019

Elvytystoimien oltava väliaikaisia

Siksi pysyvien menojen lisääminen tällä hallituskaudella tarkoittaa käytännössä julkisten menojen rakenteellista nousua. Tämä on ongelmallista...
16.10.2019

Kilpailu työvoimasta kiristyy

Suomen talous on ollut kiitettävässä nousukiidossa muutaman viime vuoden ajan. Työttömyys on painunut alas, mutta...
02.10.2019

Työttömyyden jämähtäminen ei ollut yllätys

Työttömyys on jämähtänyt Suomessa noin 6,5 prosentin tasolle, kun luvuista poistetaan kausi- ja satunnaisvaihtelu. Rakenteellisen...
04.09.2019

Viikon kysymys: Mitä tarkoitetaan työmarkkinoiden yhteensopivuusongelmalla?

Työmarkkinoiden yhteensopivuusongelma voi johtua monenlaisista syistä. Avoimet työpaikat ja työttömät työnhakijat voivat sijaita eri puolella...
21.08.2019

Pelkät budjettitoimet eivät riitä

Vaalikauden tärkeimmäksi talouspoliittiseksi tavoitteeksi on asetettu työllisyysasteen nostaminen 75 prosenttiin vuoden 2023 loppuun mennessä ja...
21.08.2019

Simo Pinomaa bloggaa: Tukityöllistämisellä ei pitkälle pötkitä

Teollisuuden luottamus on heikentynyt jo helmikuusta alkaen heijastaen alan huolta mm. kauppasodan laajentumisesta. Kesäkuussa luottamus...
01.07.2019

Suhdanteita ei kannata yrittää tasoittaa aktiivisesti

Periaatteessa aktiivinen suhdannetasaus on yksinkertaista. Matalasuhdanteessa kasvatetaan julkisia menoja, leikataan veroja ja annetaan budjettivajeen kasvaa,...
08.05.2019

Talouden riskit syövät julkistalouden liikkumavaraa

Valtiovarainministeriön ja Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen mukaan Suomen talous kasvaa keskimäärin 1,4 % vuodessa vuosina 2018–2023. Jakson...
24.04.2019

Pinomaa bloggaa: Vaalilupauksilla kestävyysvaje lähdössä laukalle

Neljä vuotta sitten tunnelma oli täysin toinen. Hallitus toteutti virkamiesten silloin suositteleman 4 mrd euron...
28.03.2019

Kuinka tarkasti vuoden 2018 BKT-ennusteet osuivat kohdalleen?

  Talousennustajilla oli siis varsin hyvä käsitys seuraavan vuoden BKT:n kehityksestä. Karua kieltä ennustamisen vaikeudesta...
16.01.2019

Mitä jää käteen vuodesta 2018?

Työllisten määrä saavutti pohjakosketuksensa jo vuoden 2016 alussa. Vuosina 2016–2017 työllisyys parani varsin verkkaisesti, vain...
12.12.2018

Viikon kysymys: Miten työvoimapulaa mitataan?

Vuonna 2002 selvitys yhdistettiin Tilastokeskuksen avointen työpaikkojen tutkimukseen. Samalla otantaa laajennettiin, jolloin mahdollistui myös neljännesvuosittainen...
12.12.2018

Putoaako ikääntyvä Suomi digikelkasta?

Tekoäly, alustatalous, esineiden internet ja lohkoketjut tarjoavat mahdollisuuksia vaurastuttaa kansantaloutta ennennäkemättömällä tavalla. Talouskasvun vauhdittamisen lisäksi...
28.11.2018

Viikon kysymys: Mitä tarkoittaa disruptio?

Taloudessa disruptiolla tarkoitetaan markkinoilla tapahtuvaa murrosta – häiriötä, hajaannusta tai jopa sekasortoa. Disruptiivinen keksintö  tai...
28.11.2018

Venäjän-kaupassa mahdollisuuksia – kilpailu kovenee

Syyt ovat ymmärrettäviä.  Venäjän hidas talouskasvu, kasvanut protektionismi ja Yhdysvaltain lisäpakotteiden aiheuttama epävarmuus, joka näkyy...
07.11.2018

Viikon kysymys: Mikä on Venäjän kaupan barometri?

Samalla selvitetään vastaajien arviota Venäjän talouden kehitysnäkymistä.  Tutkimus on toteutettu puolivuosittain vuoden 2002 keväästä lähtien....
07.11.2018

Viikon kysymys: Mikä on IMF ja mitkä ovat sen tehtävät?

Valuuttarahaston tunnetuin tehtävä on pelastaa maa, joka on ajautunut tilanteeseen, jossa valtion on käytännössä mahdotonta...
10.10.2018

Pienillä muutoksilla suuret vaikutukset

Suomen taloudelle on viime kuukausina ollut leimallista työllisyyden ja julkisen talouden vahvistuminen. Onnistuneiden talouspoliittisten päätösten...
26.09.2018

Miten julkisen sektorin menot rahoitetaan?

Toinen tapa rahoittaa julkisia menoja on periä asiakaspalvelumaksu. Tutuin esimerkki Suomessa ovat lasten päivähoidon asiakasmaksut...
12.09.2018

Julkistalous tasapainottumassa

Tilanne ei tullut yllätyksenä, sillä julkisen talouden lähivuosien näkymät ovat parantuneet tasaisesti viime aikoina ja...
12.09.2018

Voiko vallitseva työttömyys mennä alle rakenteellisen työttömyyden?

Jos työttömyys painuu alle rakenteellisen työttömysasteen, vaarana on, että talous alkaa ylikuumentua. Tällöin hinnat ja...
29.08.2018

Rakennetyöttömyys alas – aikaikkuna työllisyyden vahvistamiselle sulkeutumassa

Pitkään jatkuneesta nousukaudesta huolimatta työttömiä on maassamme vielä liikaa. Tilastokeskuksen mittaama virallinen työttömyysaste on nyt...
29.08.2018

Suomen julkistalous edelleen kehittyneiden maiden suurimpia

Kokonaismenojen käsite perusteltu Julkisen talouden kokoa voidaan mitata usealla eri mittarilla. Kaikkia julkisia menoja koskeva...
15.08.2018

Viikon kysymys: Miksi talouden tunnuslukuja suhteutetaan kokonaistuotantoon?

Suhdeluvun käyttäminen aiheuttaa myös ongelmia, sillä bruttokansantuotteen kehitys vaikuttaa suhdeluvun kehitykseen merkittävästi. Esimerkiksi menojen bkt-suhteen...
15.08.2018

Pinomaa bloggaa: Hyvä vire taloudessa kohottaa suomalaisten lomatunnelmia

Suomen Pankin tuoreen ennusteen mukaan maa on nyt korkeasuhdanteessa, koska talouden resurssit ovat tavanomaista tehokkaammassa...
20.06.2018

Viikon kysymys: Mitä tarkoittaa protektionismi?

Esimerkiksi kun maa asettaa tullit kilpailijamaasta tuodulle raaka-aineelle, sen hankintakustannus nousee. Tämä parantaa kotimaisten raaka-aineen...
06.06.2018

Pinomaa bloggaa: SDP vähättelee verotuksen kasvuvaikutuksia

Omistamista ja yrittämistä rankaistaan SDP esittää seuraavalle vaalikaudelle verotuksen tuntuvaa nostoa. Rankin kiristys kohdistuisi listaamattomien...
17.05.2018

Pinomaa bloggaa: Syntyvyys on alentunut – mitä tapahtuu kestävyysvajeelle?

Helppoa konstia syntyvyyden nostamiseksi ei ole kenelläkään tiedossa. Jotain pitäisi kuitenkin mahdollisimman nopeasti tehdä, sillä...
27.04.2018

Viikon kysymys: Mitä eroa on käsitteillä työllisyysaste ja työssäoloaste?

Suomessa työvoimatutkimuksessa työlliseksi lasketaan henkilö, joka on tehnyt vähintään yhden tunnin töitä tutkimusviikon aikana. Työlliseksi...
25.04.2018

Työllisyys on julkistalouden kuningas

Mikään ennustelaitos ei viime vuonna arvioinut, että alijäämä olisi ollut näin pieni. Osaltaan ennustevirheeseen on...
25.04.2018

Mikä on reformibarometri?

Barometrillä on kaksi osaa. Ensimmäinen osa perustuu julkaistuihin tilastoihin ja tutkimuksiin. Se tarkastelee Euroopan kilpailukykyä...
11.04.2018

Katto korjattava hyvän sään aikana

EK:n eurooppalaisen kattojärjestön BusinessEuropen tuore raportti osoittaa, että erityisesti työmarkkinoita koskevia uudistuksia ei olla onnistuttu...
11.04.2018

Viikon kysymys: Mitä tarkoittaa finanssipolitiikka?

Koska rahasummat ovat suuria, tällaiset päätökset vaikuttavat koko kansantalouden kehitykseen. Elvyttävä finanssipolitiikka tarkoittaa julkisen talouden...
14.03.2018

Riskit maailmantalouden hyytymiseen kasvaneet

Lue EK:n Talouskatsaus 1/2018   Viikon kysymys: Mitä tarkoittaa finanssipolitiikka? Viikon graafi: Sote-uudistus ja työllisyyden nousu...
14.03.2018

Pk-yritykset mahdollistavat suurten menestyksen

Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA tutki keväällä 2016, millainen merkitys Suomen suurimmilla yrityksillä on kansantaloudessa. Selvitys osoitti,...
14.02.2018

Simo Pinomaa bloggaa: Veromuutokset eivät ole pelkkää suhdannepolitiikkaa

Talouspolitiikan arviointineuvosto arvostelee viime aikoina harjoitettua talouspolitiikkaa ja varsinkin hallituksen saavutuksia julkisen talouden tasapainottamisessa. Raportissa korostetaan, että...
25.01.2018

Työllisyyden käänne ei tullut yllätyksenä

Tiistaina 21.11. julkistetut työllisyysuutiset lokakuulta eivät tulleet yllätyksenä. Tuotannon ja investointien vahva veto vaikuttaa työllisyyteen...
22.11.2017

Viikon kysymys: Miten työllisyyttä mitataan EK:n Suhdannebarometrissa?

EK julkaisee henkilökunnan määrää koskevat tiedot elintarviketeollisuuden, teva-teollisuuden, puuteollisuuden, paperiteollisuuden, painamisen, kemianteollisuuden, rakennusteollisuuden, teknologiateollisuuden, kaupan,...
22.11.2017

Työvoimapula nousemassa kasvun esteeksi

EK:n yrityskyselyjen mukaan noin joka kolmas palveluyritys ja joka neljäs rakennusalan yritys kärsii työvoimapulasta. Myös...
08.11.2017

Viikon kysymys: Mitä tarkoittaa työvoimapula?

Työvoimapula voi ilmetä monella tavalla. Kausittainen työvoimapula koskettaa aloja, joilla on lyhyt sesonki. Esimerkiksi laskettelukeskuksen...
08.11.2017

Uudistukset tehtävä, vaikka taloustilanne näyttää hyvältä

Lähivuosien kasvulle ennakoidaan jatkoa, mutta ennusteet ovat valitettavan epävarmoja. Esimerkiksi vielä viime vuoden lopulla ennustelaitokset...
27.09.2017

Viikon kysymys: Kuinka paljon työpaikkoja on julkisella ja yksityisellä sektorilla?

Työpaikoista 1 783 000 eli noin 73 prosenttia oli yksityisellä sektorilla. Julkinen sektori puolestaan työllisti...
30.08.2017

Talouskeskiviikko: Työllisyyden odotettua kysyntäpiikkiä ei saa hukata

Parannettavaa on vielä varsin paljon, kun Suomen työllisyysastetta vertaa muihin Pohjoismaihin. Työllisyyden parantuminen Suomessa on...
30.08.2017

Talouskeskiviikko: OECD ei lämpene perustulolle

OECD on tarttunut aiheeseen, koska nykyisessä sosiaaliturvassa on runsaasti ongelmia. Kustannukset yhteiskunnan kannalta ovat nousseet...
07.06.2017

Viikon kysymys: Mitä perustulolla tarkoitetaan?

Negatiivinen tulovero on hyvin samanlainen kuin perustulo. Negatiivisessa tulovero -mallissa verovelvollinen maksaa yhteiskunnalle tuloveroa, kun...
07.06.2017

Jäitä hattuun vaikka kevät tuli talouteen

Hyvä kehitys on alkanut näkyä myös työllisyydessä, joka kasvoi kuluvan vuoden ensimmäisellä neljänneksellä noin 0,5...
17.05.2017

Viikon kysymys: Mitä tarkoittavat osa-aikatyö ja kokoaikatyö?

Molemmat määritelmät eivät perustu tuntirajoihin, vaan vastaajan omaan käsitykseen työn koko- tai osa-aikaisuudesta. Tilastokeskuksen palkkarakennetilastossa...
26.04.2017

Työllisyyden nousu suhdanteiden varassa

Lähiaikojen näkymät ovat kuitenkin valoisat. Investoinnit ovat kasvussa ja avoimia työpaikkoja on runsaasti tarjolla. YT-neuvotteluja...
26.04.2017

Simo Pinomaa bloggaa: Holmström ei vastusta julkisten palvelujen kilpailutusta

Mielestäni hänen puheesta ei voi vetää sellaista johtopäätöstä, että julkisia palveluja ei voisi yksityistää. Hänhän...
30.03.2017

Menojen hillintä ei ole kuntapäättäjien lempiharrastus

Kuntatalouden takuumiehenä on toiminut Sipilän hallitus, joka ei ole kurittanut kuntia valtionosuusleikkauksilla. Tämä on suuri...
29.03.2017

Viikon kysymys: Miten peruspalveluiden valtionosuudet muuttuvat sote-uudistuksen yhteydessä?

Koska kunnilla olisi muutoksen jälkeen edelleen tärkeä rooli hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä sekä sosiaali- ja...
29.03.2017

Työllisyyskehityksen suunta oikea, mutta tahti hidas

Talouspolitiikan arviointiryhmän juuri julkaiseman raportin mukaan hallituksen asettama 72 % työllisyysastetavoite jää näillä näkymin saavuttamatta. ...
25.01.2017

Viikon kysymys: Miksi työllisyysaste nousi nopeammin kuin työllisten määrä?

Työllisyys on tavallaan työpaikkojen lukumäärän ”raakasarja”. Se kertoo kaiken kaikkiaan, kuinka monta henkilöä Suomessa on...
25.01.2017

Mitä tarkoittaa efektiivinen veroaste kunnallisverotuksessa?

Keskimääräinen kunnallisveroprosentti oli Suomessa vuonna 2015 lähes 20 prosenttia. Tosiasiassa suomalaiset maksavat tuloistaan vähennysten takia...
30.11.2016

Viikon kysymys: Mitä tarkoittaa Iranin ydinsopimus?

Sopimuksen tarkoituksena on pitää Iran aina vähintään vuoden päässä ydinaseen valmistamisesta. Ulkovallat puolestaan lieventävät asteittain...
23.11.2016

Viikon kysymys: Mitä tarkoittaa Eurostat?

Eurostat tarkoittaa Euroopan unionin yhteistä tilastoviranomaista. Sen tehtävänä on tuottaa ja julkaista vertailukelpoisia tilastoja eurooppalaisella tasolla. Se...
26.10.2016

Simo Pinomaa bloggaa: Julkistalouksien vertailu aiheuttaa harmaita hiuksia

Suomen julkisen talouden koko herättää aika ajoin vilkasta keskustelua. Aihe on kiistelty, sillä kukapa ei...
26.10.2016

Viikon kysymys: Mitä tarkoittaa talous- ja rahaliitto?

Talous- ja rahaliitossa EU-maat koordinoivat talouspolitiikkaansa eurooppalaisen ohjausjakson avulla. Ohjausjaksossa on aikataulu, jonka mukaan jäsenvaltiot...
05.10.2016

Viikon kysymys: Mitä tarkoitetaan julkisilla menoilla?

Julkisyhteisöjen menot voidaan jaotella esimerkiksi kuntien ja valtion palveluksessa olevien henkilöiden palkkakustannuksiin, tavaroiden ja palveluiden...
21.09.2016

Simo Pinomaa bloggaa: Hillittyä menoa julkisessa taloudessa

Hyvät uutiset Suomen taloudesta ovat viime vuosina olleet kortilla. Yhden sellaisen voi kuitenkin poimia valtiovarainministeriön...
21.09.2016

Viikon kysymys: Mitä tarkoittaa palkkaverokiila?

Palkkaverokiila lasketaan suhteuttamalla kaikki palkkaan kohdistuvat tuloverot ja veronluonteiset maksut työnantajan maksamiin työvoimakustannuksiin. Työvoimakustannukset puolestaan...
14.09.2016

Viikon kysymys: Mitä tarkoittaa työllisyysaste?

Työikäiseen väestöön luetaan kaikki 15-74 vuotiaat henkilöt. Virallinen koko väestön työllisyysaste lasketaan kuitenkin 15-64-vuotiaiden työllisten...
31.08.2016

Simo Pinomaa bloggaa: Nuorten työllisyys on julkisen talouden kohtalonkysymys

Pahinta on korkeana pysyttelevä työttömyys ja sen kääntöpuolena heikko työllisyysaste. Muissa pohjoismaissa tilanne on selvästi parempi....
31.08.2016

Viikon kysymys: Mitä ovat kannustinloukut?

Tuloloukulla tarkoitetaan  tilannetta, jossa henkilö on ansiotyössä, mutta työtulojen kasvu ei kasvata käteen jäävää tuloa...
24.08.2016

Viikon kysymys: Mikä on maakuntaindeksi?

Maakuntaindeksi on painotettu keskiarvo yleisestä ansiotasoindeksistä (45%), kuluttajahintaindeksistä (40%) ja maakuntatyönantajien sosiaalivakuutusmaksuista (15%). Maakuntaindeksien painorakenne...
17.08.2016

Simo Pinomaa: Sote-uudistus mullistaa palvelut

Palvelujen järjestäjien lukumäärä vähenee, kun järjestämisvastuu siirtyy kunnilta maakunnille. Samalla järjestäjien taloudellinen kantokyky vahvistuu. Tämä...
17.08.2016

Viikon kysymys: Mitä tarkoittaa valtionosuusjärjestelmä?

Merkittävin osa valtionosuusjärjestelmää on kunnan peruspalvelujen valtionosuus, joka kokoaa yhteen kunnallisten peruspalvelujen rahoituksen. Kunnan peruspalvelujen...
25.05.2016

Simo Pinomaa bloggaa: Valtio höllentänyt kuntien velvoitteita

Edellisen hallituksen toimet julkisen talouden tasapainottamiseksi menivät pahasti vinksalleen. Veron korotuksia ja menoleikkauksia piti tulla...
25.05.2016

Viikon kysymys: Mitä tarkoitetaan kotimaisella kysynnällä?

Kun muutokset talouteen tulevat ulkomailta, tarkoitetaan vientiä tai vientikysyntää. Tarkkaan ottaen tällöin puhutaan nettoviennistä, josta...
18.05.2016

Simo Pinomaa: Hallituksen työllisyystavoitteeseen vielä matkaa

Kilpailukykysopimuksen on arvioitu viennin piristymisen ansiosta synnyttävän 30–40 000 työpaikkaa. Hallituksen tavoite työnvastaanottovelvollisuuden tiukentamista kannustaa työttömiä...
20.04.2016

Viikon kysymys: Mikä on kehysriihi?

Kehysriihessä Suomen hallitus tekee vuosittain maalis-huhtikuussa julkiseen talouteen lähivuosiksi vaikuttavia päätöksiä.  Avainasemassa on valtion talouden...
06.04.2016

Viikon kysymys: Mitä tarkoittaa ginikerroin?

Kertoimella ei ole mitään tekemistä alkoholin kanssa, vaan nimi tulee laskentamenetelmän kehittäjän mukaan. Kertoimen perusideana...
30.03.2016

Simo Pinomaa: Suomessa on tasainen tulonjako ja korkea elintaso

Siksi ei ole yllätys, että pitkään jatkunut taantuma on heikentänyt Suomen asemaa elintasovertailuissa.  Sijoitumme elintasovertailussa...
30.03.2016

Viikon kysymys: Mitä tarkoittaa EMU-alijäämä ja EMU-velka?

EMU-alijäämä kuvaa julkisyhteisön tulojen ja menojen erotusta. Käsite on likimain sama kuin julkisyhteisöjen nettoluotonanto. EU:n...
09.03.2016

Simo Pinomaa bloggaa: Kilpailukykysopimus vahvistaisi julkistaloutta

Julkinen talous on ollut Suomessa rankasti alijäämäinen yhtäjaksoisesti jo 7 vuotta. Rajut veronkiristykset ja edellisen...
09.03.2016

Ennusteet lupaavat tahmeaa nousua kansantalouteen

BKT laahaa liki 10 vuoden takaisella tasollaan. Yleensä pitkän taantuman jälkeen talous ponnahtaa ripeään nousuun...
13.01.2016

Simo Pinomaa bloggaa: Julkisen talouden pelastus ei putoa taivaasta

Julkisen talouden ongelmat ovat olleet viime aikojen varsinainen kestopuheenaihe. Maan hallitus on tästä ottanut kopin...
25.11.2015

Simo Pinomaa: Työt ja niiden tekijät eivät kohtaa

Työpaikkoja hävisi viime vuosikymmenellä Suomessa reippaaseen tahtiin, mutta uusia tuottavia työpaikkoja syntyi tätäkin vauhdikkaammin. Rakennemuutos...
18.11.2015

Viikon kysymys: Mikä on luonnollinen työttömyysaste?

Jos vallitseva työttömyysaste painuu alle luonnollisen työttömyysasteen, on vaarana että talous alkaa ylikuumentua. Tällöin hinnat...
18.11.2015

Viikon kysymys: Mitä tarkoittaa vaihtotase?

Vaihtotase mittaa kansantalouden ulkomaisten liiketoimien tasapainoa. Jos vaihtotase on ylijäämäinen, kansantalous saa ulkomaisista liiketoimistaan enemmän...
11.11.2015

Simo Pinomaa bloggaa: Onko Suomen talouskasvu hidastunut pysyvästi?

Suomen talouden kasvuvauhti on Euroopan komission mukaan tänä ja ensi vuonna Kreikan jälkeen huonoin. Myös...
14.10.2015

Talousblogi: Rankat talouspäätökset hillitsevät velkaantumista

Talouspäätösten syksy huipentui viime viikolla, kun valtiovaranministeriö julkisti arviot sopeutustoimien vaikutuksista. Julkisia menoja leikataan hallituskauden...
30.09.2015

Simo Pinomaa: Miksi julkinen talous tasapainottuu hitaasti?

Tämä johtuu ensinnäkin siitä, että julkisessa taloudessa tämän hetkinen tilanne on varsin heikko. Pelkästään valtiontaloudessa...
14.08.2015