Kontakt

Finlands Näringsliv rf.

Södra Kajen 10, 00130 Helsingfors Finland
PB 30, 00131 Helsingfors
Telefon: +358 9 42020
E-post: ek@ek.fi

EK Bryssel

172, Avenue de Cortenbergh, B-1000 Bruxelles, Belgique
Telefon: +32 (0)2 735 6335
E-post: brussels.office@ek.fi

Personlig e-post: förnamn.efternamn@ek.fi

 

Faktureringsadress

Fakturor som skickas till Finlands näringsliv ska i första hand skickas som e-fakturor. Våra distributörer är Nordea Abp och OpusCapita Solutions Oy.

Distributörens IBAN-kod är NDEAFIHH
Adressen för e-fakturor är FI9515723000406462

Distributörens OpusCapita Solutions Oy IBAN-kod är E204503
Adressen för -fakturor är 00371902799100001

Finlands näringslivs FO-nummer är 1902799-1 och bör ingå i materialet för e-fakturan. Ifall ni inte ännu kan skicka e-fakturor, ber vi er skicka fakturor under adressen

Finlands näringsliv rf
Fakturer
PB 30
00131 HELSINGFORS

På alla fakturor ska det absolut finnas uppgifter om vem som är beställare/köpare. I de fakturor som skickas elektroniskt eller i pappersform eller i bilagorna till fakturorna får det inte finnas uppgifter som är hemliga (t.ex. personbeteckning, uppgifter om en persons hälsotillstånd eller konfidentiella avtalsuppgifter mm.).