FINLANDS NÄRINGSLIV EK RF – VÅR PRAXIS FÖR KAKOR (COOKIES)

Gäller från 6.10.2020

Finlands näringsliv EK rf är en näringslivsorganisation, vars syfte är att bevaka sina medlemmars intresse i frågor om näringsliv och arbetsmarknadspolitik samt delta i det samhälleliga beslutsfattandet.

Syftet med denna beskrivning är att förklara varför och hur vi använder kakor på vår webbplats.

Varför använder vi kakor?

Vi använder kakor på vår webbplats för att

  • förbättra användarupplevelserna,
  • samla in analysdata,
  • inrikta vår kommunikation i sociala medier, och
  • utveckla vår webbplats.

Med hjälp av kakor samlar vi in användarstatistik och analyserar data. Vi följer bland annat upp vilka sidor som besöks på EK:s webbplats och hur länge besökaren stannar på olika sidor. Vårt mål är att utveckla webbplatsens kvalitet och innehåll.

Kakor som vi använder

Kommunikation i sociala medier

Kakorna för sociala medier hjälper oss att inrikta kommunikationen på plattformar för sociala medier. Vi inriktar EK:s innehåll utifrån besök på vår webbplats på Twitter, Linkedin och Facebook. Eftersom sociala medier är globala aktörer, kan vi inte garantera att uppgifterna endast används inom EU och att användningen regleras av den allmänna dataskyddsförordningen. De uppgifter som vi samlar in innehåller inte uppgifter som direkt kan kopplas till vissa personer men nog till webbläsare och enheter. Om du inaktiverar dessa kakor får du mindre för dig skräddarsytt EK-innehåll i sociala medier.

Analys och utveckling av webbplatsen

Kakor som mäter prestanda gör det möjligt att följa upp användarvolymer och hjälper oss att identifiera återvändande användare och förstå hur vår nättjänst används. Vi använder dessa uppgifter för att förbättra innehållet, tjänstens användbarhet och de digitala upplevelserna.  Eftersom vi använder den globala analystjänsten Google Analytics, kan vi inte garantera att uppgifterna endast används inom EU och under EUs allmänna dataskyddsförordningen. Vi anonymiserar IP-adresser i Google Analytics, och dessa data överförs till Googles servrar i bland annat USA. Då kan Google eller de leverantörer som företaget anlitar överföra dessa data till tredje parter om lagen kräver det. Google kombinerar inte enskilda användare eller IP-adresser med dessa data.

Nödvändiga kakor

Automatiskt aktiverade funktionella kakor används alltid för att vi ska kunna erbjuda fungerande nättjänster. Nödvändiga kakor behövs bland annat för att skapa en säker förbindelse. Via din webbläsares inställningar kan du förhindra dessa kakor, men observera att nättjänstens alla egenskaper då inte fungerar normalt. Dessa kakor sparar inga identifierbara data.

Ändrade inställningar för kakor, återkallelse av samtycke

Användaren kan helt förbjuda användningen av kakor via inställningarna för kakor. Du kan ändra inställningarna genom att klicka på [cookiekonen] på webbplatsen. Om användaren förbjuder kakor kan tjänstens egenskaper påverkas liksom också inriktningen av EK-innehåll på andra medieplattformar.

Alternativt tillåter vissa webbläsare inställningar för kakor. Ytterligare information om kakor finns till exempel på www.aboutcookies.org och www.allaboutcookies.org.

Ytterligare information om Googles integritetsskydd i tjänsten Analytics finns på https://support.google.com/analytics/answer/6004245 och http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Ytterligare information om YouTube: http://www.google.com/support/youtube/bin/answer.py?hl=en-GB&answer=171780

Dina rättigheter

Du har rätt att få veta om vi behandlar dina personuppgifter. Du kan få information om hur länge vi lagrar till exempel uppgifter som vi behandlar i anslutning till kakor och de tredje parter som vi anlitar för att använda kakor. Om vi behandlar dina uppgifter har du rätt att få en kopia av uppgifterna, såvida vi inte i någon särskild situation har rätt att vägra detta.

Du har också rätt att be oss att rätta bristfälliga uppgifter. Dessutom kan du be oss att begränsa behandlingen av dina personuppgifter, om du anser att de är bristfälliga eller motsätter dig behandlingen av uppgifterna. När det gäller kakor är det lättast att göra det via inställningarna för kakor.

Kontaktuppgifter och anmälan

Du kan kontakta oss om du har frågor om vår praxis för kakor eller dataskyddet. Du kan skriva till ek@ek.fi och be om information om ditt integritetsskydd och praxis för kakor.

Du kan göra en anmälan om användningen av kakor till Dataombudsmannen: Dataombudsmannen, Fågelviksgränden 4, 00530 Helsingfors eller tietosuoja@om.fi