Välkommen till Finlands Näringsliv EK

Finlands Näringsliv EK är den ledande organisationen för näringslivet i Finland. EK:s viktigaste uppgift är göra Finland till en attraktiv och konkurrenskraftig företagsomgivning internationellt.

Läs mer

Finlands Näringsliv EK

Finlands Näringsliv EK representerar näringslivets alla branscher samt företag av alla storlekar.

Kontakta oss