Välkommen till Finlands Näringsliv EK

Finlands Näringsliv EK är den ledande organisationen för näringslivet i Finland. EK:s viktigaste uppgift är göra Finland till en attraktiv och konkurrenskraftig företagsomgivning internationellt.
Läs mera om oss