Företagen bedömer att konjunkturerna kommer att försvagas ytterligare

30.10.2023

Enligt EK:s Konjunkturbarometer i oktober har de finländska företagens konjunkturutsikter försvagats ytterligare sedan sommaren. Konjunkturbedömningarna är nu lika svaga som under coronakrisen sommaren 2020. Företagens konjunkturutsikter har också fortsatt att dala. Servicesektorn har burit ekonomin under de senaste månaderna, medan lågkonjunkturen varit uppenbar en längre tid inom byggbranschen och industrin.

”Enligt de nyaste resultaten är den ekonomiska utvecklingen oförändrad. Utvecklingen går mot recession med byggbranschen och industrin i spetsen. Servicesektorn har än så länge klarat sig, men även där dalar förväntningarna. Vintern kommer att bli svår för många företag, och antalet konkurser och omställningsförhandlingar kommer antagligen att förbli stort även under de kommande månaderna”, säger EK:s direktör Sami Pakarinen.

Bygg- och industriföretagens produktion har minskat, och förväntningarna på de kommande månaderna är pessimistiska. Endast inom servicesektorn har försäljningsutvecklingen hållit i sig. Det ökande antalet färdiga osålda bostäder och de betydligt mindre orderböckerna inom industrin tyder på stora problem.

”Just nu gör statistiska osäkerhetsfaktorer det betydligt svårare att bedöma den ekonomiska utvecklingen. Till exempel informationen om antalet påbörjade byggprojekt verkar inte beskriva det faktiska läget, vilket innebär att byggnadsinvesteringarna kommer att avta ännu mer än väntat. Sannolikt går det nu sämre för Finlands ekonomi än vad läget verkar vara enligt vissa statistiska siffror. Det gäller att vara beredd på en förändrad lägesbild”, säger Pakarinen.

En otillräcklig efterfrågan är det största tillväxthindret för finländska företag. Hela 56 procent av företagen rapporterade att en otillräcklig efterfrågan var ett tillväxthinder. Bristen på arbetskraft har lättat, men trots det anser 18 procent av företagen att det är ett tillväxthinder. Det är också iögonenfallande att de finansiella problemen har ökat inom byggbranschen.

”Sentimentet på företagsfältet tyder på att tillväxten har avtagit avsevärt. Även med nolltillväxt är det sannolikt att den offentliga skuldsättningsgraden stiger till över 80 procent 2027. Om tillväxten blir mindre stiger skuldsättningsgraden redan till 100 procent fram till slutet av årtiondet. Det kräver enormt mycket arbete att stabilisera skuldsättningen och vända den nedåt, men det finns inga alternativ”, säger EK:s direktör Sami Pakarinen.

EK:s konjunkturbarometer

Finlands Näringsliv EK:s konjunkturbarometer publiceras fyra gånger om året. Enkäten har utförts regelbundet sedan år 1966 och är en del av Europeiska kommissionens konjunkturenkätsystem som delvis finansieras av EU. Förfrågan gäller verksamhet i Finland. I oktober 2023 frågade EK företagen om deras uppfattning om konjunkturutvecklingen under tredje kvartalet 2023. Enkäten besvarades av 1 188 företag som sysselsatte ca 265 000 anställda i Finland.

 

Ytterligare information:
direktör Sami Pakarinen, tfn 050 343 4337