EK:s konjunkturbarometer: Företagens konjunkturutsikter är fortsatt dystra

29.04.2024

Enligt EK:s Konjunkturbarometer i april anser finländska företag fortfarande att konjunkturläget är krisartat. Företagens konjunkturförväntningar har förbättrats något sedan enkäten i januari men är fortsatt dämpade. Den ekonomiska lågkonjunkturen har särskilt drabbat byggandet och industrin. Servicesektorn har däremot backat upp Finlands ekonomi och i synnerhet sysselsättningen under de senaste månaderna.

”Den förlängda konjunktursvackan har eroderat företagens lönsamhet. Företagens verksamhet påverkades också avsevärt av fackföreningsrörelsens omfattande strejker, som enligt enkäten var ett tillväxthinder. Strejkerna belastade i synnerhet industrin. Enligt företagen väntas lönsamhetsutvecklingen inte bli bättre under de närmaste månaderna, vilket innebär att det svåra läget fortsätter åtminstone till midsommaren”, säger EK:s direktör Sami Pakarinen.

Produktionen och försäljningen har avtagit under de senaste månaderna. Företagen förväntar sig att nedgången kommer att fortsätta under de tre följande månaderna. Inom industrin och servicesektorn finns det förhoppningar om att produktionen kommer att vända uppåt efter ett halvt år. Den avtagande produktionen återspeglas redan tydligt i sysselsättningen inom den privata sektorn. Företagens uppskattningar av personalutvecklingen är fortsatt dämpade också under de kommande månaderna.

”Sysselsättningen har avtagit redan i flera månader. Eftersom det tar tid för sysselsättningen att reagera på produktionen, kommer sysselsättningsläget att bli bättre först nästa år”, säger Pakarinen.

Det största tillväxthindret är fortfarande en otillräcklig efterfrågan. Hälften av företagen anser att ett tillväxthinder är den otillräckliga efterfrågan. Bristen på kompetent arbetskraft har fortsatt att lätta på grund av lågkonjunkturen.

”Enligt företagen fortsätter det ekonomiska läget att bli sämre innan utvecklingen vänder. Det är möjligt att tillväxten kommer i gång i slutet av året, men mycket hänger på ett kort, dvs. en nedgång i räntenivån,” säger Pakarinen.

EK:s konjunkturbarometer

Finlands Näringsliv EK:s konjunkturbarometer publiceras fyra gånger om året. Enkäten har utförts regelbundet sedan år 1966 och är en del av Europeiska kommissionens konjunkturenkätsystem som delvis finansieras av EU. Förfrågan gäller verksamhet i Finland. I april 2024 frågade EK företagen om deras uppfattning om konjunkturutvecklingen under första kvartalet 2024. Enkäten besvarades av 1 227 företag som sysselsatte ca 290 000 anställda i Finland.