EK:s konjunkturbarometer: Företagens konjunkturförväntningar fortfarande dämpade

29.01.2024

Enligt EK:s Konjunkturbarometer anser finländska företag fortfarande att konjunkturläget är svårt. Däremot har företagens konjunkturförväntningar stärkts från förra hösten trots att de fortfarande är uppenbart nedstämda. Den ekonomiska lågkonjunkturen har särskilt drabbat byggandet och industrin. Servicesektorn har däremot backat upp ekonomin och i synnerhet sysselsättningen under de senaste månaderna.

”Färska data bekräftar bilden av att början av året blir mycket tuff. Sysselsättningen avtar under de närmaste månaderna och företagens lönsamhet minskar då efterfrågan saknas. Det som är positivt är dock att produktionen inte väntas minska. Lyckligtvis tyder konjunkturutsikterna också på att läget kan bli bättre mot slutet av året”, säger EK:s direktör Sami Pakarinen.

Bygg- och industriföretagens produktion har minskat, och förväntningarna på de kommande månaderna är dystra. Endast inom servicesektorn har försäljningsutvecklingen fortfarande hållit i sig. Eftersom det finns många färdiga osålda bostäder samtidigt som industrins orderböcker sinar, finns det mörka moln över dessa huvudsektorer.

”Bland huvudsektorerna har byggandet de största problemen. När det gäller nybyggen har läget senast varit lika dåligt på 1940-talet. Det större utbudet och den snabba uppgången i räntenivån har minskat efterfrågan på nya bostäder. Den snabba uppgången i räntenivån har också påverkat investeringarna och lagervolymerna inom andra sektorer. Företagen minskar sina lager, eftersom alternativkostnaden för bundet kapital har stigit. Samtidigt övervägs investeringar också allt mer grundligt”, säger Pakarinen.

Det största tillväxthindret är fortfarande en otillräcklig efterfrågan. Hela 51 procent av företagen rapporterade att en otillräcklig efterfrågan var ett tillväxthinder. Inom industrin har orderböckerna sinat till en nivå som är avsevärt lägre än normalt, och det återspeglas direkt i produktionen. Kräftgången inom byggandet och industrin gör det svårare att göra nya investeringar, vilket onekligen kommer att få långsiktiga konsekvenser för den ekonomiska utvecklingen i Finland.

”Det svåra konjunkturläget eroderar företagens lönsamhet ytterligare. Det har redan lett till att konkurserna har ökat. Antalet anställda kommer att minska inom alla huvudbranscher. Samtidigt har problemen med tillgången till arbetskraft lättat snabbt”, konstaterar Pakarinen.

EK:s konjunkturbarometer

Finlands Näringsliv EK:s konjunkturbarometer publiceras fyra gånger om året. Enkäten har utförts regelbundet sedan år 1966 och är en del av Europeiska kommissionens konjunkturenkätsystem som delvis finansieras av EU. Förfrågan gäller verksamhet i Finland. I januari 2024 frågade EK företagen om deras uppfattning om konjunkturutvecklingen under fjärde kvartalet 2023. Enkäten besvarades av 1 256 företag som sysselsatte ca 280 000 anställda i Finland.

Ytterligare information:
direktör Sami Pakarinen, tfn 050 343 4337