Suhdannebarometri: Yritysten suhdanneodotukset edelleen mollivoittoisia

29.01.2024

EK:n tammikuun Suhdannebarometrin perusteella suomalaisyritysten arviot suhdannetilanteesta ovat säilyneet yhä kriisiaikojen tasolla. Sen sijaan yritysten suhdanneodotukset ovat nousseet viime syksystä, mutta ovat yhä selvästi alarekisterissä. Talouden laskusuhdanne koettelee erityisesti rakentamista sekä teollisuutta. Palvelualat ovat puolestaan kannatelleet taloutta ja etenkin työllisyyttä viime kuukausien aikana.

”Tuoreet tiedot vahvistavat sitä kuvaa, että alkuvuodesta tulee hyvin hankala. Lähikuukausien aikana työllisyys vähenee ja yritysten kannattavuus heikkenee, kun kysyntää ei ole. Positiivista kuitenkin on, että tuotannon ei odoteta supistuvan. Onneksi suhdannenäkymät viittaavat myös siihen, että loppuvuodesta tilanne voi lähteä korjaantumaan”, sanoo EK:n johtaja Sami Pakarinen.

Rakennus- ja teollisuusyritysten tuotanto on vähentynyt ja odotukset tuleville kuukausille ovat synkät. Ainoastaan palvelualoilla myyntikehitys on pitänyt yhä pintansa. Valmiiden myymättömien asuntojen varastot ovat korkealla tasolla ja teollisuuden tilauskirjojen ohentuminen heittävät ison varjon näiden päätoimialojen kehitykseen.

”Päätoimialoista rakentaminen painii syvimmissä ongelmissa. Uudisasuntorakentamisen tilanne on viimeksi ollut yhtä huono 1940-luvulla. Kasvanut tarjonta ja nopeasti kohonneet korot ovat vähentäneet uudisasuntojen kysyntää. Nopea korkojen nousu heijastuu myös muilla toimialoilla investointeihin ja varastoihin. Yritykset vähentävät varastojaan, koska sitoutuneen pääoman vaihtoehtoiskustannus on noussut. Samalla investointejakin tietysti harkitaan entistä tarkemmin”, Pakarinen jatkaa.

Suurin este kasvulle on yhä riittämätön kysyntä. Jopa 51 % vastaajayrityksistä raportoi kasvun esteekseen riittämättömän kysynnän. Teollisuudessa tilauskannat ovat pudonneet selvästi alle normaalina pidetyn tason, mikä heijastuu suoraan tuotantoon. Rakentamisen ja teollisuuden hyytyminen vaikeuttaa investointien käynnistymistä, millä on väistämättä pitkän aikavälin vaikutuksia Suomen talouskehitykseen.

”Vaikeutunut suhdannetilanne iskee entisestään lovea yritysten kannattavuuteen. Tämä on näkynyt jo kasvaneina konkursseina. Henkilöstömäärät tulevat vähenemään kaikilla päätoimialoilla. Samalla työvoiman saatavuusongelmat ovat helpottaneet nopeasti”, Pakarinen toteaa.

EK:n Suhdannebarometri

Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n Suhdannebarometri julkaistaan neljä kertaa vuodessa. Kyselyä on tehty säännöllisesti vuodesta 1966 lähtien. Se on osa Euroopan komission suhdannetiedustelujärjestelmää, jota EU rahoittaa osittain. Tiedustelu koskee Suomessa tapahtuvaa toimintaa. EK tiedusteli yrityksiltä tammikuussa 2024 arvioita suhdannekehityksestä vuoden 2023 neljännellä neljänneksellä. Tiedusteluun vastasi 1 256 yritystä, joilla on Suomessa noin 280 000 työntekijää.

Suhdannebarometri, tammikuu 2024