Vähemmän ja parempaa sääntelyä

Yhteiskunnassa tarvitaan sääntelyä järjestyksen ja ennakoitavuuden vuoksi, mutta liian yksityiskohtainen ja liiallisia velvoitteita sisältävä lainsäädäntö hankaloittaa yritysten ja markkinoiden toimintaa. Paremman sääntelyn tavoitteena on edistää yritysten kilpailukykyä ja pääomamarkkinoiden tehokasta toimintaa. Parempaa sääntelyä voidaan edistää myös päätöksenteon avoimuudella.