Suhdanteet

Suhdannevaihtelu on BKT:n pitkän aikavälin trendin ylä- ja alapuolella tapahtuvaa vaihtelua.