Ilmastokäänteentekijät

Ilmastokäänteentekijät -sarjassa kerromme yhdessä EK:n jäsenliittojen kanssa, mitä yritykset tekevät ilmastonmuutoksen ratkaisemiseksi.

Palveluyritys Eltel Networks Oy teki Joensuun kaupungille ulkovalaistuksen saneerauksen, joka mahdollisti Joensuulle siirtymisen energiatehokkaampaan valaistukseen. Saneerauksessa vanhaa teknologiaa olevat ulkovalot korvattiin vähemmän energiaa kuluttavilla LED-valoilla.

Eltel on EK:n jäsenliitto Paltan jäsenyritys.

Lue lisää Instagramissa

Perhon suurin vaikuttavuus kestävän kehityksen edistämisessä syntyy, kun tavoite opiskelijoiden kasvattamisessa kestävään elämäntapaan onnistuu. Perhosta valmistuu vuosittain yli 700 opiskelijaa, jotka vievät oppimaansa eteenpäin.

Perho liiketalousopisto on EK:n jäsenliitto Sivistystyönantajien jäsenorganisaatio.

Lue lisää Instagramissa

”Minua kiinnostavat kaikki ne mahdollisuudet, joita me toimialana voimme tuottaa asiakkaille, ympäristölle ja koko ekosysteemille. Innovaatiot, joilla voimme parantaa tätä maailman tilaa”, kertoo Teknologiateollisuuden hallituksen puheenjohtaja Jaakko Eskola.

Suomalaisen teknologiateollisuuden valttikortti on sen suuri kädenjälki. Teknologiateollisuus on EK:n jäsenliitto.

Lue lisää Instagramissa

Katon viilentäminen on yksi nopeimmista ja edullisimmista tavoista rakennuksen hiilidioksidipäästöjen alentamiseen ja konkreettinen keino taistelussa ilmastomuutosta vastaan.

Tikkurilan älykäs kattopinnoitusjärjestelmä, ”viileä kattomaali”, perustuu teknologiaan, jonka ansiosta pinta pystyy heijastamaan takaisin avaruuteen jopa 80 % auringon säteilystä verrattuna tavanomaiseen mustaan bitumikattoon.

Tikkurila on EK:n jäsenliitto Kemianteollisuuden jäsenyritys.

Lue lisää Instagramissa

Coorin tavoitteena on puolittaa hiilijalanjälkensä vuoteen 2025 mennessä ja auttaa asiakkaita saavuttamaan omat vastuullisuustavoitteensa.

Coor on EK:n jäsenliitto Kiinteistötyönantajat Kitan jäsenyritys.

Lue lisää Instagramista

Pfizer on toiminut osana suomalaista elinkeinoelämää 1950-luvulta lähtien. Pfizerin tavoitteena on olla johtava ja innovatiivinen biolääketieteen yritys ja luoda uusilla lääkeinnovaatioilla parempaa terveyttä kaikkialla maailmassa. Samalla on taisteltava uusia maailmanlaajuisia terveysuhkia, kuten antibioottiresistenssiä, vastaan.

Lue lisää Instagramista

Kesko on asettanut toiminnalleen entistä tiukemmat päästövähennystavoitteet. Keskon tavoite on olla hiilineutraali ja vähentää päästönsä mahdollisimman pieniksi jo vuoteen 2025 mennessä. Tieteeseen perustuvilla päästövähennystavoitteilla Kesko on sitoutunut toimintaan, jolla ilmaston lämpeneminen rajoitetaan 1,5 asteeseen.

Kaupan liitto on EK:n jäsenliitto.

Lue lisää Instagramissa

Maailmanlaajuisesti rakennettu ympäristö tuottaa noin 40 prosenttia kasvihuonekaasupäästöistä, joten ei ole yhdentekevää, miten kiinteistösijoitusten hiilijalanjälkeen vaikutetaan.

Keskinäinen eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen on merkittävä kiinteistösijoittaja, jonka sijoituksilla on suuri vaikutus tulevaisuuteen niin ilmastonmuutoksen ratkaisemisessa kuin eläkevarojen turvaamisessa.

Ilmarinen on EK:n jäsenliitto Finanssialan jäsenyritys.

Lue lisää Instagramista

Tekstiili- ja muotialan yritykset kaipasivat pitkään työkaluja, joilla hiilijalanjäljen laskenta olisi helppoa ja tulokset vertailukelpoisia. Nyt Suomen Tekstiili & Muoti Hiilineutraali tekstiiliala 2035 -sitoumukseen liittyvät yritykset saavat käyttöönsä tekstiilialalle räätälöidyn päästölaskurin.

Suomen Tekstiili & Muoti on EK:n jäsenliitto.

Lue lisää Instagramista

Oululainen nosturiyritys @hongisto_oy on perustettu vuonna 1954. Se on yksi vanhimpia toimijoita alallaan. Ammattitaidolla tehdyt nostot ja loppuun viety palvelu ovat Hongiston tavaramerkkejä. Näin yritys on toiminut yli 65 vuotta, eläen läpi yhteiskunnan nousu- ja laskukausien. Hongiston eko-ohjelmassa on asetettu tiukat tavoitteet ja vastuullisuus on yrityksen toimintaprosessin ydin.

Hongisto on EK:n jäsenliitto Rakennusteollisuuden jäsenyritys.

Lue lisää Instagramista

Arlalla pyritään rakentamaan parempaa tulevaisuutta seuraaville sukupolville. Planeettamme suojelemista pidetään Arlalla välttämättömänä, jotta tulevaisuudessakin voidaan tuottaa ravitsevaa ja kestävää ruokavaliota tukevia elintarvikkeita.

Arla on EK:n jäsenliitto Elintarviketeollisuuden jäsenyritys.

Lue lisää Instagramista

Lifestyle & muotiyritys By Pia’s on ketteränä pk-yrityksenä lähtenyt mukaan vastuullisuustyöhön. Yritys pitää vastuullisuutta yhtenä keskeisenä menestystekijänään tänä päivänä.

By Pia’s on Kaupan liiton jäsenyritys.

Lue lisää Instagramista

Hiilineutraali yhteiskunta perustuu energiayhtiöiden toteuttamille käytännön ratkaisuille. Energia-alan vähähiilisyyden tiekartta kuvaa laajasti alan keinoja ja edellytyksiä ilmastohaasteen ratkaisemiseksi. 

Energiateollisuus on EK:n jäsenliitto.

Lue lisää Instagramista

Erilaisten päästöjä vähentävien palveluiden avulla voidaan saavuttaa Suomessa päästösäästöt, jotka vastaavat noin puolen miljoonan kerrostalokodin vuosittaista sähkökulutusta, kertoo Palvelualojen työnantajat Paltan teettämä ja Gaia Consultingin toteuttama Päästövähennyksiä palveluilla -selvitys.

Palta on EK:n jäsenliitto.

Lue lisää Instagramista

SSAB:n tulevaisuuden päästötön terästehdas näyttää mallia isoista ilmastoratkaisuista. SSAB:n hiilikädenjälki on massiivinen, koska yhtiö tuo maailmanmarkkinoille fossiilivapaata terästä vuonna 2026. Yhtiön jätti-investointi vähentää hiilidioksidipäästöjä pelkästään Suomessa 7 ja Ruotsissa 10 prosenttia.

SSAB on EK:n suurimman jäsenliiton Teknologiateollisuuden jäsenyritys.

Lue lisää Instagramista