EU:n yritysvastuudirektiivistä sopu neuvostossa – EK kiittää positiivista lopputulosta

15.03.2024

EK:n arvion mukaan on erinomaista, että yritysvastuudirektiivin sisällöstä saavutettiin tänään sopu EU:n jäsenvaltioiden kesken. Tämä tarkoittaa, että tärkeä direktiivi on mahdollista saada maaliin vielä tämän komissiokauden aikana. Myös Suomen ajamat muutokset ovat mukana hyväksytyssä tekstissä.

EU:n yritysvastuudirektiiviä koskeneissa neuvotteluissa saavutettiin tänään sopu puheenjohtajamaa Belgian johdolla.

EK painottaa sovun tärkeyttä ja EU-tasoisen yritysvastuulain merkitystä – direktiivin toteutuminen on niin ihmisoikeuksien, ympäristön kuin vastuullisesti toimivien yritysten edun mukaista. Sen kautta kyetään muodostamaan yhteiset pelisäännöt siihen, mitä asianmukaisen huolellisuuden edellyttämä toiminta on.

Viime vaiheiden neuvotteluiden ansiosta lopputulos on erinomainen. Myönteistä on, että ryhmäkanneoikeuteen ja todisteiden esittämisvelvollisuuteen saatiin Suomen ajamia parannuksia.

Lopulliseen hyväksymiseen vaaditaan vielä EU-parlamentin hyväksyntä.