Yhtiöoikeus

Yhtiölainsäädäntö on useiden muiden lakien tavoin jatkuvien muutospaineiden ja uudistusten kohteena. Lakien kehittäminen ja parantaminen vastaamaan paremmin kehittyviä yhteiskuntia ja toimintatapoja on toki tarpeellista, mutta usein lakeihin kohdistuu myös haasteellisia uudistuspaineita. Yhtiölainsäädännön kilpailukyky ja selkeys on kyettävä varmistamaan kaikissa tilanteissa ja asettamaan yhtiöiden toimintaedellytysten varmistaminen ja tehokkuus lainsäädännön päätavoitteeksi.