Sosiaali- ja terveyspalvelut

Suomalaisten enemmistö päätyy työkyvyttömyyseläkkeelle ennen vanhuuseläkeiän täyttymistä. Työkyvyn menettäminen on suuri henkilökohtainen menetys. Hyvä toimintakyky mahdollistaa tasapainoisen elämän myös vanhuudenaikana. Työkyvyn ja toimintakyvyn menetys aiheuttavat suuria kustannuksia yhteiskunnalle.