Työllisyys

Korkea työllisyysaste ja vastaavasti matala työttömyysaste ovat keskeisiä tekijöitä aineellisen elintason ja hyvinvointiyhteiskunnan rahoituksen kannalta.