Osaaminen ja uudet innovaatiot ratkaisevia Suomen ja yritysten menestykselle

Suomen ja yritysten menestys edellyttää, että nostamme osaamisen tasoa, panostamme tutkimukseen ja innovaatioihin, houkuttelemme Suomeen ulkomaisia osaajia ja olemme kilpailukykyisiä uudessa datataloudessa. Näin voimme vauhdittaa Suomen taloutta ja vahvistaa julkisen talouden kestävyyttä.