Tutkimus ja innovaatiot luovat hyvinvointia

Kilpailukyky paranee panostamalla osaamiseen, innovaatioihin ja tutkimukseen. Toimintaympäristön pitää houkutella Suomeen osaajia ja investointeja myös ulkomailta. Julkinen raha on hyvä sijoitus valtiolle ja panostukset kantavat taloudellista hedelmää, kun niitä suunnataan yhteistyössä yrityksiä kuunnellen ja liiketoiminnallisin tavoittein.