Toimintakykyinen tekijä

Toimintakykyinen tekijä –sarja nostaa esiin yritysten konkreettiset teot ja hyvät käytänteet, joilla on edistetty työtekijöiden liikkumista sekä hyvinvointia. Haluamme esimerkkien avulla kannustaa organisaatioita mukaan toimintakyvyn parantamiseksi.