Palkkatiedustelut

EK kerää jäsenyrityksiltään palkkatilastoinnissa tarvittavia tietoja sekä kuukausipalkkaisista että tuntipalkkaisista palkansaajista. Tietoja kerätään ennen kaikkea työehtosopimusneuvotteluja ja edunvalvontaa varten, mutta palkkatilastot palvelevat myös yritysten tietotarpeita.