Elinkeinoelämän keskusliitto EK

Elinkeinoelämän keskusliitto on Suomessa toimivien työnantajayritysten puolestapuhuja. Välitämme elinkeinoelämän yhteisiä viestejä ja ratkaisuehdotuksia yhteiskunnan päättäjille ja julkiseen keskusteluun.
Lue uutisiamme