Tuntiansiot nousivat teollisuudessa keskimäärin 3,4 prosenttia vuodessa

28.06.2024

Teollisuuden työntekijöiden säännöllisen työajan tuntiansio nousi keskimäärin 3,4 prosenttia vuoden 2023 viimeisellä neljänneksellä edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta, kertoo EK:n tuore palkkatilasto. Kun vaihtuvuuden vaikutus poistetaan tilastosta, oli ansioiden nousu teollisuudessa keskimäärin 4,0 prosenttia.

Rakentamisessa tuntiansiot nousivat keskimäärin 3,3 prosenttia, ja vaihtuvuuden vaikutuksesta puhdistettu ansiokehitys oli 3,9 prosenttia. Ansiokehitykseen vaikuttivat sekä työehtosopimusten mukaiset palkankorotukset että yrityskohtaiset korotukset ja rakennemuutokset.

Ansiokehityksessä alakohtaisia eroja

Niin sanottu palkkaliukuma eli sopimuskorotuksen ylittävä osa ansiokehityksestä oli teollisuudessa maltillinen jääden 0,2 prosenttiyksikköön. Vaihtuvuudesta puhdistettu liukuma oli teollisuudessa kuitenkin 0,8 prosenttiyksikköä. Rakentamisessa palkkaliukuma jäi negatiiviseksi rakennemuutoksista johtuen.

Sopimusalakohtaisia eroja ansiokehitykseen aiheuttivat lähinnä rakennemuutokset tilastoaineistossa sekä muutokset perusansion päälle maksettavissa lisissä, joita ovat vuoro- ja olosuhdelisät sekä työajan tasaamislisät.

Yli- ja sunnuntaityötuntien osuus kokonaistyöajasta pieneni jonkin verran sekä teollisuudessa että rakentamisessa edellisvuodesta. Tulospalkkioiden osuus kokonaisansioista oli niitä saaneilla teollisuuden työntekijöillä keskimäärin 3,3 prosenttia.

Teollisuuden työntekijöiden keskiansio 19,28 euroa tunnissa

Työntekijöiden keskimääräinen säännöllisen työajan tuntiansio oli loka-joulukuussa 2023 teollisuudessa 19,28 ja rakentamisessa 20,34 euroa. Säännöllisen työajan ansio sisältää aika-, urakka- ja palkkiopalkkojen lisäksi vuorotyö- ja olosuhdelisät mutta ei yli- ja sunnuntaityökorotuksia eikä tulospalkkioita.

EK:n tuntipalkkatilastoa varten kerättiin tiedot noin 150 000:sta EK:n jäsenyrityksissä työskentelevästä henkilöstä. Tuntipalkkatilastoon kuuluvat teollisuuden ja rakentamisen työntekijät sekä eräiden kuljetus- ja palvelualojen työntekijät. EK:n palkkatilaston aineisto sisältyy myös Tilastokeskuksen laatimaan Suomen viralliseen palkkatilastoon.

Tutustu tuntipalkkatilastojen julkaisuun

Lisätiedot:
tilastopäällikkö Mikko Mankki, puh. 040 743 5407