Arvonlisäverotus

Arvonlisäverotuksen on oltava sujuvaa ja tulkintojen ennakoitavia. Elinkeinoelämä uskoo, että verotuksella voidaan tukea yritysten kasvua ja yritysten toimintaedellytyksiä. Arvonlisäverotus pohjautuu EU:n yhtenäiseen lainsäädäntöön, jonka mahdollisuuksia meidän tulee hyödyntää.