Ajankohtaista kotimaisessa verotuksessa

Budjettiriihen yhteydessä tehtäviin, merkittävimpiin verotusta koskeviin linjauksiin, kuuluu epäilemättä osinkojen lähdeveron mahdollinen käyttöönotto. Lähdeveroa pohtinut työryhmä ei pitänyt veron käyttöönottoa perusteltuna, koska se tulisi muun ohessa merkittäviltä osin kotimaisten rahastosijoittajien ja eläkkeensaajien maksettavaksi. Lähdeveroon liittyvistä ilmeisistä haitoista ja suurista ongelmista huolimatta sen käyttöönotto houkuttanee hallitusta, sillä sen avulla saataisiin toteutettua kevään kehysriihessä linjatut, 100-150 miljoonan euron veronkorotukset.

Toinen merkittävä, riihessä linjattava asia on päätös uuden, elinkeinoelämälle tärkeän TKI-verokannustimen käyttöönotosta. Lisäksi riihen yhteydessä korkovähennysrajoitukseen säädettäneen direktiivin sallima poikkeus ns. julkisia infrahankkeita koskien ja kotitalousvähennystä korotettaneen tuntuvasti kotitaloustyön ja hoiva- ja hoitotyön sekä öljylämmitysremonttien osalta.

Valtiovarainministeriössä on kiirettä budjettiriihiliitännäisten asioiden lisäksi myös muiden hallitusohjelmassa mainittujen lainsäädäntöhankkeiden kanssa. Näistä syksyllä pitäisi valmistua siirtohinnoitteluoikaisusäännöksen muutosesitys, Suomeen suuntautuvien työmatkojen verotukseen vaikuttavan taloudellinen työnantaja -käsitteen mahdollinen käyttöönotto sekä ns. käänteistä hybridiä koskevan sääntelyn implementointi. Myös korkoleikkurin tasetestiin valmistellaan muutoksia.

Välillisen verotuksen puolella on useampia pieniä muutoksia. Veroeuroja halutaan kerätä tekemällä korotuksia tupakkaveroon vuosina 2022-2023 yhteensä noin 100 miljoonalla. Parafiinisen dieselin verotuki poistetaan vuosina 2021-2023, minkä arvioidaan lisäävän verotuottoa vuosina 87 miljoonaa euroa. Arvonlisäveropuolella toteutetaan pienempiä teknisiä helpotuksia Ahvenanmaalle toimitettavien lehtien suhteen. Monilla toisiin EU-maihin kuluttajille myyvillä yrityksillä on vielä käynnissä 1.7. etämyyntikaupan muutoksen käytännön järjestelyt ja yli 10 000 eurolla myyvien onkin hyvä muistaa rekisteröinti Verohallinnon OSS-järjestelmään raportoinnin yksinkertaistamiseksi.

Verotusta seuraaville syksy 2021 on kiistatta mielenkiintoista aikaa.