Talouden tilannekuva

 

Keskeiset ennusteluvut (ETLA)

Päivitetty

Tuotannon suhdannekuvaajan vuosimuutos-%

Päivitetty

Elinkeinoelämän luottamusindikaattorit

Päivitetty

Kausitasoitettu saldoluku

Lähde: EK (Macrobond)

Kuluttajien luottamusindikaattori

Päivitetty

Saldoluku

Lähde: Tilastokeskus (Macrobond)

Julkisen talouden tasapaino neljännesvuosittain

Päivitetty

Miljoonaa euroa

Kuluttajahintojen muutos Suomessa ja euroalueella

Päivitetty

Vuosimuutos-%  (euroalueen osalta yhdenmukaistettu indeksi)

Lähde: Eurostat ja Tilastokeskus (Macrobond)

Päätoimialojen liikevaihtokehitys

Päivitetty

Liikevaihdon arvoindeksi, 2017=100, kausitasoitus

Lähde: Tilastokeskus (Macrobond)

Tavaroiden ja palveluiden vienti

Päivitetty

Liukuva vuosisumma, mrd. euroa

Lähde: Tilastokeskus (Macrobond)

Työttömyysaste

Päivitetty

15-74 vuotiaat

Lähde: Tilastokeskus (Macrobond)

Työllisyysaste

Päivitetty

Lähde: Tilastokeskus (Macrobond)

Avoimien työpaikkojen arvioitu kokonaismäärä ja työttömät työnhakijat, henkilöä

Päivitetty

Julkisen työnvälityksen markkinaosuus on ollut viime aikoina noin 50 prosenttia toimipaikan ulkopuolelta tapahtuvasta hausta

Lähde: TEM (Macrobond)

Asuntotuotanto

Päivitetty

Asuntoa, liukuva vuosisumma

Lähde: Tilastokeskus (Macrobond)

Talouskasvun todennäköisyys

Päivitetty

Talouskasvun todennäköisyys laskettuna elinkeinoelämän luottamusindikaattorin kuukausimuutoksista.

Tuotantokapeikot

Päivitetty

Teollisuus, rakentaminen ja palvelut, osuus vastanneista, %

Lähde: EK:n Suhdannebarometri (Macrobond)