Energia- ja liikenneverotus

Energiaveroja on korotettu viime vuosina useasti, ja niiden taloudellinen merkitys on kasvanut nopeasti. Energia- ja liikenneverotus on Suomessa erittäin ankaraa, kun verotuksen tasoa verrataan muihin EU-maihin ja energiaverodirektiivissä säädettyihin minimitasoihin. Vuonna 2018 energiaveroja kerättiin 4,4 miljardia euroa (ml. liikennepolttoaineet ja huomioitu energiaintensiivisen teollisuuden palautus). Tieliikenteeltä kerättiin veroja 8,1 miljardia euroa. Esimerkiksi Ruotsi verottaa tieliikennettä 40 % vähemmän.