Työturvallisuus

Työn tekemisen pitää olla turvallista eikä se saa johtaa terveyden menettämiseen. Työpaikkoja opastetaan siten, että työtapaturmat, ammattitaudit sekä muut työstä ja työympäristöstä johtuvat haitat poistetaan tai minimoidaan tarkoituksenmukaisella tavalla.