Työturvallisuus

Työn tekemisen tulee olla turvallista eikä sen tule johtaa terveyden menettämiseen. Työpaikkoja tulee ohjata siten, että työtapaturmat, ammattitaudit sekä muita työstä ja työympäristöstä johtuvat haitat minimoidaan tarkoituksenmukaisella tavalla.