EU-rahoitus

EU:n toimintaa ja ohjelmia rahoitetaan yhdessä. EU-budjetin painotukset kertovat, mitä EU:ssa pidetään tärkeinä, rahoittamisen arvioisina asioina. Kohdennetaan EU-rahaa investointeihin, jotka hyödyttävät meitä kaikkia tulevaisuudessa kuten tutkimukseen ja kehitykseen sekä innovaatioihin.