Hallituksen puheenjohtaja Harri Broman: ”EU on elintärkeä Suomen taloudelle, työllisyydelle ja viennille”

21.05.2024

Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n hallituksen puheenjohtajan Harri Bromanin mukaan on Suomen etu olla osa vahvaa, yhtenäistä ja uudistuvaa Euroopan unionia. ”EU on meille nyt monella tapaa tärkeämpi kuin koskaan”, korosti Broman puheessaan maanantaina 20.5.2024 EK:n kevätseminaarissa.

Arvoisa yleisö!

Synkät pilvet eivät suostu väistymään taivaaltamme. Maailmalla kuohuu. Venäjän laiton ja uuvuttava hyökkäyssota Ukrainassa jatkuu, Gazan solmu kiristyy ja suurvaltojen välit heikkenevät. Kotimaassamme talouskasvu antaa yhä odottaa itseään, julkinen velka on kasvanut liian suureksi ja väestömme vanhenee vauhdilla.

Hanskoja emme kuitenkaan heitä tiskiin. Suomen Nato-jäsenyys ja entistä läheisempi pohjoismainen yhteistyö tuovat meille lisäturvaa. Kotimaassamme on vihdoin tartuttu toimeen taloustilanteemme korjaamiseksi. EU on meille nyt monella tapaa tärkeämpi kuin koskaan.

Käsittelen EU:ta puheenvuoroni lopuksi, mutta ensin pari sanaa kuluneesta talvesta.

Maan hallitus asetti hallitusohjelmassaan tavoitteeksi menosopeutukset ja työelämän uudistamisen. Syynä tähän oli pakko. Suomi on velkaantunut hälyttävää vauhtia, työmarkkinamme ovat kansainvälisen kilpailukykymme näkökulmasta joustamattomat ja työikäisten osuus kaikista suomalaisista pienenee uhkaavasti samaan aikaan kuin hoivakustannukset kasvavat.

Raskaat sopeutuspäätökset olivat välttämättömiä, vaikka koettelevatkin suomalaisia monella tapaa. Työelämän uudistukset on tehtävä viimeistään nyt, jos mielimme pysyä mukana kansainvälisessä kilpailussa.

Ammattiyhdistysliike protestoi työelämäuudistuksia laajoilla poliittisilla lakoilla, mutta siitä huolimatta uudistuksia on viety eteenpäin.

Presidentti Stubbin vastikään vahvistama työrauhalaki tuo nyt vakautta yritystemme toiminnalle ja poistaa ammattiyhdistysliikkeeltä jatkossa mahdollisuuden järjestää pitkiä ja raskaita poliittisia lakkoja sekä suhteettomia tukilakkoja. Talven aikana järjestetyt poliittiset lakot olivatkin ennennäkemättömän rajuja. Protestin kohteena oli hallitus, mutta valtavan laskun maksoivat yritykset. Aika näyttää, minkälaisen jäljen nämä toimet jättävät Suomen kansantalouteen ja hyvinvointiin.

Suomen palkkamallin uudistaminen ja paikallisen sopimisen lisääminen tähtäävät nekin siihen, että yrityksemme pärjäävät jatkossa nykyistä paremmin kansainvälisessä kilpailussa.

Hyvät kuulijat!

Pelkällä säästämisellä tai työelämän uudistuksilla talouden suuntaa ei käännetä. Tarvitsemme kipeästi uusia investointeja, innovaatioita ja osaajia.

EK:n ylläpitämä vihreiden investointien dataikkuna antaa meille kaivattua toivoa: Suomeen on juuri nyt suunnitteilla ennätysmäärä vihreitä investointeja. Lähikuukaudet ratkaisevat, missä määrin nämä varhaiset aikeet lähtevät realisoitumaan. Siksi onkin aivan olennaista, että kehysriihessä luvattu ja EK:n vahvasti ajama vihreiden investointien veroporkkana saadaan ripeästi käyttöön. Myös tutkimukseen, tuotekehitykseen ja innovaatiotoimintaan on edelleen panostettava ja luvitusta sujuvoitettava ripeästi.

Meidän on saatava tänne lisää osaajia. Niin duunareita kuin tohtoreita ja kaikkea siltä väliltä. Työperäistä maahanmuuttoa on edistettävä nyt, sillä emme suinkaan ole ainoa, osaajia kaipaava, väestöltään vanheneva maa. Maailmalla kilpailu osaajista kiihtyy.

Sitten pari sanaa EU:sta.

Parin viikon päästä on EU-vaalit. EU on elintärkeä Suomen taloudelle, työllisyydelle ja viennille. Eurooppalaiset sisämarkkinat ovat Suomelle tärkeät markkinat: 60 prosenttia kaikesta viennistämme suuntautuu juuri muihin EU-maihin.

Valtiontukikilpailu vihreistä investoinneista uhkaa kiihtyä maailmalla. Tässä kilpailussa Suomi ei pienen kokonsa takia yksin pärjää. EK on markkinatalouden ja vapaan kilpailun vahva kannattaja, mutta joskus on tunnustettava tosiasiat: EU ei ole kuluvalla vuosikymmenellä palaamassa aiempaan, kilpailun vapautta korostavaan teollisuuspolitiikkaan. Jotta saisimme Suomeen vihreitä investointeja, olemme ehdottaneet kansallisen veroporkkanan lisäksi EU-tasoisen investointirahaston käyttöönottoa. Sen avulla rahoitettaisiin parhaita ja strategisesti tärkeitä hankkeita ja ehkäistäisiin näin suurten jäsenmaiden valtiontukikilpailu. Siinä kilpailussa Suomelle ei olisi tarjolla sijoituksia.

Arvoisat kuulijat!

Suomi on EU:n itäreunan maa. On sekä Suomen että koko Euroopan turvallisuuden kannalta välttämätöntä, että itäinen Suomi säilyy asuttuna ja elinvoimaisena. EK koosti johdollani keinot, joilla nyt heikosti voiva itäinen Suomi käännetään kasvu-uralle. Keinot kasvukäänteeseen löytyvät, kun voimat yhdistetään alueellisesti, kansallisesti ja EU-tasolla.

On Suomen etu olla osa vahvaa, yhtenäistä ja uudistuvaa Euroopan unionia.

Valitettavasti EU ei aina ole uudistumisen polulla, vaan uhkaa jähmettyä hitaasti liikkuvaksi ylisääntelijäksi. Samaan aikaan EU:n tärkeimmät kilpailijat menevät kehityksessä ohi vasemmalta ja oikealta. Nyt jos koskaan on syytä tarttua toimeen ja vaikuttaa määrätietoisesti Suomen ja EU:n suuntaan. Meidän kaikkien tehtävänämme tulee olla menestyvä Eurooppa.

EK:n kevätseminaarin EU-vaalipaneeli alkaa seuraavaksi. Olemme saaneet viiden suurimman puolueen meppiehdokkaita keskustelemaan EU:n tilanteesta ja tulevaisuudesta sekä Suomen roolista eurooppalaisessa yhteisössä. Talouselämän päätoimittaja Jussi Kärki haastaa panelisteja pohtimaan, miten varmistamme, että Suomi ja Suomen elinkeinoelämä voivat yhdessä vaikuttaa menestyvän Euroopan puolesta.

Ennen paneelia katsotaan kuitenkin lyhyt video tehtävästämme.

Kiitos!

Katso kevätseminaarin tallenne Lue lisää kevätseminaarimme koosteuutisesta