Kuluttajapolitiikka

Kuluttajansuojalainsäädäntö määrittelee kuluttajan ja elinkeinonharjoittajan välisiä suhteita. Keskeisin säädös on kuluttajansuojalaki. Se kattaa kulutushyödykkeiden markkinointia koskevat säännökset sekä yksittäisiä sopimussuhteita koskevia säännöksiä sopijaosapuolten oikeuksista ja velvollisuuksista. Markkinointia ja sopimussuhteita koskevaa sääntelyä on myös erityislainsäädännössä.