EU:n Green deal - vihreän kasvun strategia

Suomen elinkeinoelämä on ottanut ilmastohaasteen vastaan Euroopan eturintamassa. EK on vahvasti sitoutunut Pariisin sopimukseen ja 1,5 asteen tavoitteeseen. EU:n Green deal-ohjelma kokoaa ilmasto- ja ympäristöasiat hyvin yhteen tarkastellen niitä horisontaalisesti. Markkinaehtoisuuteen pohjautuva ilmastopolitiikka ja päästökaupan edelleen kehittäminen ohjauskeinona on edellytys maailman kunnianhimoisimman ilmastotavoitteen saavuttamiseen EU:ssa. Eurooppalaisen elinkeinoelämän kilpailukyvystä on huolehdittava osana Green dealin valmistelua ja toimeenpanoa.