Petri Vuorio: EU nousuun pk-yritysten siivittämänä

27.05.2024

EU:n tulevalla viisivuotiskaudella tulee vaikuttaa sen puolesta, että pk-yritysten rahoitusmahdollisuudet paranevat ja niiden raportointivaatimukset vähenevät neljänneksellä. EK esittää viiden askeleen ohjelmaa eurooppalaisten pk-yritysten kasvuun, kirjoittaa EK:n pk-johtaja Petri Vuorio.

Pk-yritykset tarjoavat eurooppalaisille yli 100 miljoonaa työpaikkaa ja tuottavat yli puolet EU:n bruttokansantuotteesta. Ne ovat ratkaisevassa roolissa niin uusien innovaatioiden tuottajina kuin ilmastonmuutoksen ratkaisijoina. Menestyvät pk-yritykset ovat vahvan EU:n ja eurooppalaisten tulevan hyvinvoinnin perusedellytys.

Mitä sitten tulisi tehdä, jotta pk-yritysten kasvupotentiaali saataisiin toteutumaan koko Euroopan hyväksi? EU:n tulee aloittaa ryhtiliike, jolla hyödynnetään sisämarkkinoissa piilevä potentiaali, vahvistetaan strategista kilpailukykyä ja luodaan vahvempi selkänoja pk-yritysten kasvulle.

Eurooppa on putoamassa globaalin taloudellisen ja teknologisen kilpajuoksun kelkasta – nyt on pakko aloittaa kiri. Pk-yritysten kasvun pelikenttää kehittävät toimenpiteet on hyvä aloittaa seuraavista viidestä osa-alueesta.

1) Edistetään pk-yritysten kasvua paremmalla sääntelyllä ja vähennetään raportointibyrokratiaa
Seuraavalla viisivuotiskaudella on sitouduttava tavoitteeseen, jonka mukaan pk-yrityksiin kohdistuvia raportointivaatimuksia vähennetään neljänneksellä. Pk-sektoriin fokusoivat yritysvaikutusarvioinnit tulee nostaa keskiöön ja jättää toteuttamatta hankkeet, jotka heikentävät pk-yritysten toimintaedellytyksiä.

2) Valjastetaan sisämarkkinat pk-yritysten kasvun moottoriksi
Euroopan unioni on 450 miljoonan kuluttajan markkina, joka tarjoaa monelle pk-yritykselle ponnahduslaudan kansainvälistymiseen ja kasvuun. Kansalliset sääntelyerot on harmonisoitava, jotta sisämarkkinoiden koko potentiaali saadaan käyttöön. On aika luoda yksi aito EU-sisämarkkina, nykyisten 27:n sisämarkkinan sijaan.

3) Varmistetaan pk-yritysten rahoitus
EU:n pääomamarkkinoiden toimivuutta tulee parantaa siten, että rahavirrat saadaan liikkumaan sujuvammin myös jäsenmaiden välillä. Näin eurooppalaiset pääomat saadaan liikkumaan pankkitileiltä tuottavampaan tarkoitukseen eli pk-yritysten kasvua rahoittamaan. EU:n keskeisiä rahoitusohjelmia tulee suunnata nykyistä vahvemmin pk-yritysten kasvuun ja kilpailukykyyn, huomioiden erityisesti digitalisaatio ja vihreä siirtymä.

4) Osaavaa työvoimaa, tekoälyä ja tuottavuutta
Vain alle 10 prosenttia eurooppalaisista pk-yrityksistä hyödyntää tekoälyä. Tekoälyn mahdollisuuksiin on tartuttava yhtenä EU-rintamana, jotta pystymme kuromaan tuottavuuden ja kilpailukyvyn takamatkaa. Perusta osaavan työvoiman saatavuudelle luodaan, kun pohjoismaisen työmarkkinamallin toimivuus turvataan. EU:n ulkopuolisten rekrytointien kasvattamiseksi tulee lanseerata EU Talent Pool.

5) Suomesta kokoaan suurempi pk-yritysten ääni
Näitä tavoitteita edistäessään Suomen tulee toimia EU-vaikuttamisessa ennakoivasti ja ratkaisuhakuisesti sekä huomioida pk-yritysten tarpeet osana vaikuttamistyötä. Kotimaassa tulee olla hereillä ja yhteistyössä elinkeinoelämän kanssa arvioida EU:n tarjoamia rahoitusmahdollisuuksia, tehdä kasvua tukevia aloitteita sekä toteuttaa kansallisia vaikutusarviointeja EU-sääntelyn vaikutuksista.